nieuws

Vleermuisprotocol geactualiseerd

bouwbreed Premium

De Gegevensautoriteit Natuur (Gan) heeft het voor dit jaar herziene ‘vleermuisprotocol’ vastgesteld. Hierin staat onderzoek beschreven dat nodig is om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen, en als dit het geval is, te beoordelen of er een ontheffingsaanvraag moet worden gedaan in het kader van de Flora- en faunawet. Met het protocol in de […]

De Gegevensautoriteit Natuur (Gan) heeft het voor dit jaar herziene ‘vleermuisprotocol’ vastgesteld. Hierin staat onderzoek beschreven dat nodig is om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen, en als dit het geval is, te beoordelen of er een ontheffingsaanvraag moet worden gedaan in het kader van de Flora- en faunawet. Met het protocol in de hand hoeven partijen die willen bouwen of anderszins ingrijpen in de ruimte, geen onnodig hoge kosten te maken om hun wettelijke verplichting na te komen, meent het Gan.

Het protocol werd in 2007 ontwikkeld door brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging in overleg met de Dienst Landelijk Gebied. Sindsdien wordt het jaarlijks geactualiseerd.

Reageer op dit artikel