nieuws

Vergunning fabriek Geleen ingetrokken

bouwbreed

Vergunning fabriek Geleen ingetrokken

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de vergunning voor de siliciumfabriek in Geleen ingetrokken. Er zijn al drie jaar geen aanstalten gemaakt om met de bouw ervan op industrieterrein Chemelot (bij DSM) te beginnen.

De provincie besloot tot intrekken van de vergunning na een verzoek van een inwoner van Geleen. The Silicon Mine BV had vervolgens ook zelf om intrekking van de omgevingsvergunning gevraagd. De fabriek zou zeer zuivere grondstoffen moeten leveren voor zonnepanelen. Maar door de ingezakte markt bleken investeerders niet geïnteresseerd. Mochten investeerders alsnog over de brug komen, dan moet een nieuwe vergunningsprocedure worden doorlopen.

Reageer op dit artikel