nieuws

Tunnelcentrum krijgt vorm

bouwbreed Premium

Een nieuwKenniscentrum Tunnels gaat de Commissie Tunnelveiligheid vervangen. Eind maart adviseert het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) minister Schultz over de opzet van het nieuwe Kenniscentrum Tunnels (KCT).

De bestaande commissie Tunnelveiligheid botste in toenemende mate met Rijkswaterstaat over de veiligheid van wegtunnels. Het Rijk legde de adviezen van de commissie steeds vaker naast zich neer, waardoor de status van de commissie onhoudbaar werd en nu vleugellam verder functioneert totdat de nieuwe Tunnelwet van kracht wordt.

Bij de vertraagde tunnels in de A73 en A2 Landtunnel waren de discussies over de veiligheid van installaties het grootste struikelblok. Vergelijkbare problemen dreigden voor de Tweede Coentunnel, A2 Maastricht en Combitunnel Nijverdal. Ook het advies over splitsing van de tunnelbuizen in de A4 Midden Delfland werd als te duur afgewezen.

De minister besloot in te grijpen en de bouw van wegtunnels te standaardiseren en de commissie Tunnelveiligheid af te schaffen. De nieuwe versimpelde Tunnelwet ligt inmiddels in de Tweede Kamer op behandeling te wachten. Het Rijk trekt de regie meer naar zich toe en heeft nieuwe standaarden ontwikkeld om discussies in de eindfase voor de oplevering te voorkomen.

Voorfase

Toepassing van de standaard moet afdoende zijn om de veiligheid te garanderen. Ook wordt het voor gemeenten mogelijk om voorwaarden te stellen aan de openstellingsvergunning. Grote kritiekpunt is dat de wet vooral inspeelt op de problemen van snelwegtunnels van Rijkswaterstaat en nauwelijks rekening houdt met stadstunnels.

Vooruitlopend op de nieuwe wet laat de minister zich adviseren over de inrichting van een nieuw Kenniscentrum Tunnels. In plaats van een onafhankelijke commissie die op diverse momenten adviseert over concrete projecten, komt er nu een centrum bij het COB dat “objectieve up-to-date kennis” biedt. De bedoeling is die informatie in de voorfase van een tunnelproject te verschaffen.

Tunnelbeheerders, hulpverleners, adviseurs, bouwers en kennisinstituten denken in acht sessies mee over de doelstelling en reikwijdte van zo’n nieuw instituut. Het COB inventariseert de wensen en is van plan diverse scenario’s uit te werken. In overleg met 60 personen uit de diverse groepen van belanghebbenden wordt de meest geschikte opzet gekozen en aan de minister voorgelegd.

Reageer op dit artikel