nieuws

Toldeel buiten contract A15

bouwbreed Premium

De tolweg tussen A15 en A12 bij Nijmegen komt eind dit jaar als een ‘gewoon’ dbfm-contract op de markt. Hoe het toldeel moet worden geïnd is nog onduidelijk.

Dat bevestigt investeringsadviseur Pieter Meulendijk-de Mol van DHV tegenover Cobouwtijdens de pps-dagen in Genève. Het adviesbureau komt zijn licht opsteken over andere tol-projecten en adviseert Rijkswaterstaat bij het voorbereiden van de eerste Nederlandse tolweg. De marktdagen voor de eerste Nederlandse tolweg hebben opgeleverd dat de tol in combinatie met de aanleg een extra risico waarvoor de consortia meer geld zullen vragen. “Bouwers rekenen hoge kosten vanwege de onzekerheid rond de tolinkomsten als we tol meteen koppelen aan het bouwcontract. Dus die optie is vervallen en het Rijk draagt het risico voor de tolinkomsten en kiest voor een normaal dbfm-contract”, licht de adviseur toe.

Het is de bedoeling om 263 miljoen euro via tol te innen. Het meest kansrijk lijkt een toltarief tussen de 1 en 2 euro voor auto’s en tussen de 3 en 7 euro voor vrachtauto’s.

Nederland heeft met de Kiltunnel en Westerscheldetunnel slechts twee toltrajecten. Daar komt verandering in. De A15/A12 wordt de eerste tolweg richting de Duitse grens, maar ook de nieuwe tunnel bij Rotterdam – waarschijnlijk de Blankenburgtunnel – en de nieuwe A13/A16 worden toltrajecten. Voor de financiering van de projecten wordt naast de reservering op de rijksbegroting, gerekend op een miljard euro aan tolinkomsten. Het kabinet moet nog een knoop doorhakken over een uniform systeem om de tolgelden te innen.

Tijdens de pps-dagen in Genève was ruime aandacht voor het fenomeen tol in combinatie met infrastructuur. Voor veel overheden is tol de manier om bij krappe budgetten toch nieuwe infrastructuur aan te leggen.

Voormalige oostbloklanden als Hongarije, Tsjechië, Slovenië en Slowakije werken inmiddels met vignetten om de staatskas extra te vullen, maar ook welvarende staten als Zwitserland en Oostenrijk kiezen voor vignetten. In Genève brachten onder meer Armenië, Oekraïne en Turkije hun pps-plannen met infrastructuur onder de aandacht. Rusland zint op zowel een snelweg als een hsl tussen Moskou en Sint-Petersburg in twee pps’en. De Franse en Spaanse tolwegen zijn veelal in concessie uitgegeven en ook diverse bruggen en tunnels zijn met tol gefinancierd. Daarbij zitten ook een paar projecten, onder meer de weg bij Valencia, waar de tolinkomsten ver achterblijven bij de ramingen en consortia verlies lijden op hun investering.

Reageer op dit artikel