nieuws

Stadsregio Amsterdam vreest voor stagnatie infrastructuur

bouwbreed Premium

De stadsregio Amsterdam wil dat het kabinet de regio’s meer tijd geeft om de autoriteiten op te bouwen die gaan over de infrastructuur. Die moeten per 1 januari 2013 operationeel zijn, maar dat gaat niet lukken.

In zijn hoedanigheid als stadsregiovoorzitter vreest Eberhard van der Laan het ergste als het kabinet per 1 januari 2013 de regeling van de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus, waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en waterschappen) intrekt. Dat betekent volgens hem dat zaken op het gebied van infrastructuur en verkeer en vervoer stagneren.

Volgens de burgemeester wordt nog volop overlegd hoe de stadsregio’s eruit moeten zien na het verdwijnen van de Wgr-plus. Pas als dat overleg is afgerond, kan de wetgeving worden aangepast, wat eveneens tijd kost.

“Vervolgens moet de huidige organisatie ordelijk worden afgebouwd en de nieuwe opgebouwd en mag de continuïteit van de lopende projecten en werkzaamheden geen gevaar lopen. De belangen en financiële consequenties zijn groot. Deze stappen zijn per 1 januari 2013 niet mogelijk, waarmee deze datum voor ons niet acceptabel is”, aldus Van der Laan in zijn brief aan de ministers Spies en Schultz.

Van der Laan vindt dat beide bewindsvrouwen met een nieuw tijdpad moeten komen dat wel realistisch is. Daarnaast gaat hij ervan uit dat zij eventuele extra kosten betalen.

In Nederland opereren acht stadsregio’s met eigen taken, bevoegdheden en budgetten. Dit zijn de acht belangrijkste stedelijke gebieden met 112 gemeenten en 6,5 miljoen inwoners. Binnen de stadsregio’s werken de gemeenten samen aan ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijke thema’s zijn onder meer ruimte, verkeer en wonen.

Reageer op dit artikel