nieuws

Regeling bouwteamsverontrust hoogleraren

bouwbreed

De tekst over bouwteams in de Aanbestedingswet verontrust een zevental aanbestedingshoogleraren. Zij bereiden een brandbrief voor waarin zij minister Verhagen (economische zaken) vragen afstand te nemen van de regel over bouwteams.

Monika Chao, hoogleraar aanbestedingsrecht, is een van de ondertekenaars van de brief. Zij ‘ontdekte’ de clausule in de op handen zijnde Aanbestedingswet. In de toelichting daarop staat dat een aannemer mag plaatsnemen in een bouwteam, maar het werk moet daarna alsnog worden aanbesteed.

“Het artikel gaat in principe alleen over sociale woningbouw”, erkent ze. “Maar omdat in de wet verder nergens iets gezegd wordt over bouwteams, zijn we bang dat het veralgemeniseert naar andere bouwvormen. Die reflexwerking moet weg. Daarbij slaat het nergens op dat dit alleen van toepassing is bij sociale woningbouw.” De regel staat ook in de huidige richtlijn, het BAO. “Er heeft nooit enig leven in die regel gezeten. Maar deze formulering over bouwteams in de toelichting heeft ook nooit zo in de aanbestedingsregels gestaan”, legt ze uit.

“Onterechte angst”, vindt een woordvoerder van minister Verhagen. “De regel staat in de wet omdat dat vanuit Brussel moet, maar omdat corporaties hiervoor niet aanbestedingsplichtig zijn, komt het feitelijk niet voor. Dat is zo en dat blijft zo.”

Chao wijst erop dat in de nieuwe Europese aanbestedingsregels van afgelopen december de verplichting is vervallen. “Dus waarom nog doorvoeren in de nieuwe wet?”

Dick van Werven, jurist bij Bouwend Nederland, is niet zo bang voor de consequenties van het bouwteam-artikel. Hij denkt, evenals het ministerie, dat bouwteams in de praktijk gewoon blijven functioneren. “De verplichting om de bouw van sociale woningen bij een bouwteam apart aan te besteden, staat nu ook in de wet. Dat is nu ook een dode letter.”

Daan Stuit, voorzitter van MKB Infra, is daarentegen wel degelijk bezorgd dat het bouwteam als samenwerkingsvorm op de helling komt te staan. “Aannemers gaan niet adviseren over een opdracht als ze het werk daarna niet mogen uitvoeren. We zijn geen adviseurs, we zijn aannemers.” Afschaffen van bouwteams is niet de bedoeling van de minister, benadrukt de woordvoerder. “Wij juichen samenwerking juist toe.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels