nieuws

Rechter scherpt eisen leges aan

bouwbreed

Gemeenten moeten steeds betere kostenonderbouwingen van bouwleges geven. Inmiddels is in vier gemeenten de legesverordening door de rechter onverbindend verklaard.

Alleen maar zeggen dat de opbrengsten van de leges maximaal 100 procent van de kosten dekken, hetgeen wettelijk is toegestaan, is onvoldoende. Dit blijkt uit recente uitspraken van verschillende rechters in geschillen over de hoogte van de bouwleges. Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben onlangs hun leges juist fors verhoogd.

Sinds de transparantie van de kostentoerekening door gemeenten in de bouwleges steeds hoger op de politieke agenda staat, stellen rechters hogere eisen aan het bewijs dat gemeenten moeten leveren. In het ergste geval, als de opbrengsten veel hoger zijn dan de gemeentelijke kosten, kan de legesverordening zelfs volledig onverbindend worden verklaard.

Dat is onder meer Amersfoort en Utrecht overkomen. In Amersfoort ging het om een legesnota van 406.607,50 euro. De vergunningaanvrager vond dat veel te veel en meldde dat in de legesverordening allerlei kosten waren meegenomen die volgens de Gemeentewet helemaal niet meegenomen mogen worden. Zo werden kosten van toezicht en controle opgevoerd die niet thuishoren in de kostenonderbouwing. Vermoedelijk werden ook kosten doorberekend voor het bijhouden van de gemeentelijke basisadministratie, hetgeen evenmin mag. De rechter verklaarde daarop de legesverordening onverbindend en verlaagde de leges naar nul.

Kostendekkend

Het probleem voor de betrokken gemeenten zit ‘m in de wettelijke bepaling dat de opbrengst aan leges maximaal kostendekkend mag zijn. Bovendien kunnen niet willekeurig alle kosten worden doorberekend. Daar komt bij dat de Hoge Raad in enkele uitspraken de bewijslast voor de gemeenten heeft verzwaard.

Dat betekent niet dat elke post kostendekkend is, maar wel het totaal aan leges. Als een vergunningaanvrager tegen enkele posten bezwaar maakt, moet de gemeente wel bewijzen dat die posten kloppen, zo blijkt uit de uitspraken.

Juridisch adviseur Argiris Diamantis van de belangenvereniging voor gemeentebelastingen LVBL maakt zich zorgen. “Dit kan gemeenten heel veel geld gaan kosten.”

> pagina 2: ‘Gemeenten moeten zich houden aan rekenmodel’> pagina 13: verhoging leges onbegrijpelijk

Reageer op dit artikel