nieuws

Provincie gooide miljoenen over de balk

bouwbreed

De provincie Noord-Holland had 3,7 tot 10 miljoen euro kunnen besparen door niet zo snel de stekker uit de Wieringerrandmeer te trekken. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in een onderzoek naar dit project.

Had de provincie naar alternatieve oplossingen gezocht, was zij haar private partners geen schadevergoeding schuldig geweest. Dat had 3,7 miljoen euro minus de procedurekosten gescheeld. Volgens de Rekenkamer was het zelfs mogelijk dat de provincie de private partners Volker Wessels en Boskalis (samen Lago Wirense) ook geen 5,5 miljoen euro aan gemaakte plankosten had hoeven betalen. De provincie had zich dan 10 miljoen euro schadevergoeding kunnen besparen. Dan hadden de partijen gedurende twee jaar naar mogelijke oplossingen zoeken. Waren na die periode geen redelijke alternatieven gevonden, dan hadden de partijen gezamenlijk de stekker uit het project getrokken en kwamen de vergoedingen te vervallen. “Maar de provincie heeft nauwelijks naar oplossingen gezocht nadat in juni 2010 duidelijk was geworden dat de financiering van 140 miljoen euro een probleem was”, constateert de Rekenkamer. “De ambtelijke organisatie, de pps-organisatie en de private partijen kregen nauwelijks gelegenheid om mogelijke oplossingen uit te werken.”

Volgens de provincie kon zij vanwege de economische crisis de financiering niet meer rondkrijgen. Maar de Rekenkamer constateert dat al in 2006 bekend was dat 140 miljoen euro nodig was. Ook was bekend dat banken dit geld niet wilden lenen zonder terugbetalingsgarantie van de provincie. Gedeputeerde Staten wilden juridisch getouwtrek voorkomen, vermoeden zij. Daarbij was het politieke draagvlak voor het project nagenoeg verdwenen. Ook zou het voordeel van 3,7 miljoen euro minus de procedurekosten niet opwegen tegen de procedurele kosten die dan nog gemaakt moesten worden. Deze raming is echter nooit financieel onderbouwd, stelt de Rekenkamer.

De provincie is het niet eens met de conclusies van de Rekenkamer. Volgens de provincie is echter in 2006 met Lago Wirense afgesproken dat in alle gevallen voor de plankosten zou worden gecompenseerd. “Marktpartijen werken natuurlijk niet mee aan opheffing van het samenwerkingsverband als ze daarmee hun recht op vergoeding zouden weggeven”, stelt zij in een reactie.

Reageer op dit artikel