nieuws

Project museum de Fundatie: Blob-achtige toonzaal in het werk getim merd

bouwbreed Premium

Project museum de Fundatie: Blob-achtige toonzaal in het werk getim merd

BAM Utiliteitsbouw heeft besloten de toonzaal op het dak van museum de Fundatie in het werk te timmeren. Dat is goedkoper dan prefabricage, blijkt uit aanbiedingen van leveranciers.

De beslissing om de blob-achtige toonzaal in het werk te timmeren, viel naar aanleiding van het geringe aantal (deels halfbakken) offertes van de prefab leveranciers. Projectleider Jacob Zantinge van BAM Utiliteitsbouw: “De aanbiedingen die wij ontvingen, waren mijns inziens te kostbaar. Toen heb ik uitgerekend hoeveel het zou kosten om de houten schenkels zelf te fabriceren en in het werk te timmeren. Dat bleek goedkoper.”

Volgens Zantinge deinsden de prefab-fabrikanten terug voor de dubbel gekromde schenkels die het ellipsvormige staalskelet bekleden. Het 33 meter lange en 22 meter brede skelet bestaat uit een hoofdspant die als een soort ruggengraat fungeert. Haaks daarop liggen de ribben en een trekband rondom die het skelet bijeen houdt. De radiussen variëren; BAM Utiliteitsbouw neemt geen enkel risico en zal elk spant inmeten voordat de schenkels worden geproduceerd. De maximale tolerantie ten opzichte van de staalconstructie bedraagt 10 à 15 millimeter. “Dat is het voordeel van in het werk timmeren; je kunt ter plekke nog aanpassingen doen”, grinnikt Zantinge.

Over de houten schenkels komt een dubbel regelwerk van vuren balken waarop de waterkerende epdm-laag wordt bevestigd. Op deze laag worden holle keramiek tegels met opstaande rand verlijmd.

De blob steunt op twee staalplaatbetonvloeren met HE900 profielen die afsteunen op stalen kolommen van 300 x 300 millimeter. Deze gaan dwars door het bestaande museum en rusten op betonnen poeren. Hiertoe maakt BAM Utiliteitsbouw gaten in dak en verdiepingsvloeren.

Een andere bijzonderheid vormt het stalen vakwerk in het skelet rondom de ellipsoïde.

Om de puntlasten uit de spanten op te vangen, zal het vakwerk die krachten opnemen en afdragen aan de stalen kolommen die het skelet ondersteunen.

Om het klimaat zo min mogelijk te verstoren, maakt de aannemer een uitkraging aan de nieuwe stalen draagconstructie om via een steiger op deze tijdelijke vloer het staalskelet te bekleden. Wegens deze oplossing kan het huidige gebouw worden afgedekt om vochtindringing te reduceren. Alles bij elkaar een complexe constructie die het team in een zeer krap tijdsbestek moet ontwikkelen en bouwen.

Het maken van een planning in een vroeg stadium droeg eraan bij dat de technische uitwerking van het ontwerp en noodzakelijke procedures binnen een jaar was afgerond. De uitbreiding van het museum met 1200 vierkante meter moet in december 2012 zijn afgerond.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle en Museum de Fundatie, Zwolle

Architect: Bierman Henket, Vught

Bouwmanagement: ABT, Velp

Hoofdaannemer: BAM Utiliteitsbouw, Zwolle

Constructeur: ABT, Velp

Installatie-adviseur: Huisman en Van Muijen

Installateur: BAM Techniek

Tegelwerk: Kon. Tichelaar, Makkum

Ontwerptijd: januari 2011 – december 2011

Uitvoering: januari 2012 – december 2012

Budget: 5 miljoen euro

Zoveel mogelijk prefabricage

Het integraal werkende ontwerpteam met architect Bierman Henket, constructeur ABT en installatie-adviseur Huisman & Van Muijen hield bij het ontwerp nadrukkelijk rekening met de korte doorlooptijd van het project. Planning en uitvoeringsmethodiek waren deels leidend in het ontwerpproces. Het team koos voor zoveel mogelijk prefabriceren.

In de aanbesteding werd de aannemer uitgedaagd om met alternatieve voorstellen voor uitvoering te komen, kwalitatief minimaal gelijkwaardig en prijstechnisch gunstiger. Met name de keuze voor in het werk timmeren wekte verbazing.

Reageer op dit artikel