nieuws

Onpartijdigheid hoog in vaandel arbitrage

bouwbreed Premium

Onpartijdigheid staat hoog in het vaandel van de Raad van Arbitrage. Dat blijkt uit een incidenteel vonnis waarin het optreden van een collega-arbiter, die optrad als deskundige, wordt gelaakt.

Arbiter Lahaye van het Informatie en Adviescentrum Tegelwerken heeft zich duidelijk vergaloppeerd. In een zaak in hoger beroep meende hij voor een van de partijen een deskundigenrapport te moeten schrijven waarin hij het vonnis van de Raad in eerste aanleg fileerde.

Dat schoot de tegenpartij en vervolgens de appel-arbiters in het verkeerde keelgat. In een even kort als aan duidelijkheid niets te wensen overlatend vonnis wijzen de drie arbiters onder leiding van Klaas Mollema, vicepresident van het Hof in Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Arbitrage, er op dat iedere schijn van partijdigheid vermeden dient te worden.

Door als technisch deskundige op te treden, dreigt juist wel een zweem van partijdigheid over de zaak te komen liggen. Dat geldt te meer omdat hij in zijn rapport een technische beoordeling geeft van het vonnis in eerste aanleg. Daarbij maakt het hen niet uit dat Lahaye al anderhalf jaar voordat hij arbiter werd, bij de zaak betrokken was. “Dat gaat appel-arbiters te ver. Zij achten zich niet vrij om in het kader van de beoordeling van het geschil in hoger beroep een partijrapportage met daarin opgenomen de visie van een hun bekende arbiter te betrekken”, schrijven zij.

Zij geven de tegenpartij dan ook volstrekt gelijk en besluiten het rapport van Lahaye in de prullenbak te gooien. Over de zaak zelf moeten zij zich nog uitspreken.

Reageer op dit artikel