nieuws

Natuurwaarde na zandwinning loopt uiteen

bouwbreed Premium

De natuurwaarde van gebieden waar zand of grind is gewonnen kan stijgen of dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlinderstichting naar de locatie Omsteg bij Netterden en het proefproject Grensmaas bij Meers.

‘De Omsteg is een goed voorbeeld van nieuwe natuur, waarbij een combinatie met recreatie is gevonden zonder negatieve invloed op de natuurontwikkeling’, schrijft de Vlinderstichting over de locatie van Netterden Zand en Grind. Maar over het project bij Meers is het rapport ‘Kwaliteit natuur na winnen van zand of grind’ minder positief. “Langs de Maas gaat het wel goed, maar de Julianaplas is van mindere kwaliteit. Het risico bestaat dat het gebied gaat verruigen en soorten verliest.” De Vlinderstichting schreef het rapport voor Cascade, de brancheorganisatie voor industriezand- en -grindwinnende bedrijven in Nederland. Doel van het onderzoek was het toetsen van de natuurwaarde aan de hand van het voorkomen van vlinders, libellen en sprinkhanen.

Beide locaties zijn enkele jaren geleden opgeleverd als natuurgebied. De verschillen zijn echter groot. Het voormalige zand- en grindwinningsgebied Omsteg is rondom ingesloten door agrarische gebieden. De biodiversiteit (de onderzoekers bedoelen hoeveel verschillende soorten lokaal voorkomen) is toegenomen. Het afgraven van de landbouwgrond heeft vanzelf al tot nieuwe natuurontwikkeling geleid. Door intensief beheer neemt de natuurwaarde na de oplevering van het natuurgebied alleen nog maar toe. ‘Een resultaat om trots op te zijn en een stimulans voor ons om op de ingeslagen weg voort te gaan’, concludeert ontgrondingsbedrijf Netterden Zand en Grind op zijn website.

Het gebied langs de Maas bij Meers is een ander verhaal. Het is eigendom van L’Ortye en wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. ‘Langs de oevers van de Maas is de kwaliteit van de natuur goed, maar elders daalt de kwaliteit door interne verzuring’, aldus het rapport. Het gebied begon als een dynamisch stroomdal met een karakteristieke waarde. De onderzoekers vinden het lastig in te schatten of de natuurwaarde hoger of lager is dan voor de ontgronding. Ze stellen voor om nu en dan water uit de Maas door de plas te laten stromen, dieren te laten grazen en de bodem hier en daar met shovels om te keren. Dan kan het met de natuurwaarde alsnog goed komen.

Reageer op dit artikel