nieuws

Minister Spies legt zich neer bij schijnwerkelijkheid epc

bouwbreed Premium

Vijf jaar geleden brandde Kamerlid Liebeth Spies (CDA) de energienorm voor gebouwen helemaal af. Als minister lijkt ze de energieprestatie-coëfficiënt (epc) weer te omarmen.

“De epc geeft een schijnwerkelijkheid weer”, zei de huidige minister van Binnenlandse Zaken tijdens een debat over de huidige bepalingsmethode voor de energieprestaties van gebouwen in 2007 (zie kader).

Het Kamerlid drong aan op een nieuwe norm, een die gebouwen daadwerkelijk energiezuinig maakt én daarbij het binnenklimaat niet uit het oog verliest.

Nu, vijf jaar later, treedt die gewenste nieuwe norm (epg) bijna in werking. Over het gedeelte voor de bestaande bouw bestaat nog discussie. Of de nieuwe norm ideaal is, waagt zelfs het NEN te betwijfelen.

Makers van de norm benadrukken dat de epc aannemers geen enkele garantie biedt, omdat het geen ontwerpinstrument is.

Spies trekt zich van het huidige rumoer weinig aan. Hoewel ze de epc de nek om kan draaien, doet zij het niet. In een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag verdedigt ze dat Europa nu eenmaal een epc en een energielabel voorschrijft.

Nutteloos

Spies passeert daarmee een advies van Actal, een regeldrukadviesorgaan van de regering. Die stelde eind vorig jaar nog dat duurzaamheidsregels in het Bouwbesluit zoals het energielabel en de epc even kostbaar als nutteloos zijn. Saillant detail: ook Actal sprak over ‘schijnwerkelijkheid’, het woord dat Spies vijf jaar geleden nog in de mond nam.

Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal, verklaarde begin dit jaar nog in Cobouw dat Spies in Europa opnieuw moest onderhandelen over energienormen die in bouwregels hun doel voorbij schieten. De minister voelt daar niets voor.

Spies in 2007 over energieprestaties

In 2007 was Liesbeth Spies, de huidige minister van Binnenlandse Zaken tijdens een debat met toenmalig minister Cramer behoorlijk negatief over de bepalingsmethode voor de energieprestaties van gebouwen: “Ik ken inmiddels voorbeelden van een deur of een serre die wordt toegevoegd, alleen maar om een lagere epc te rechtvaardigen. Veel klimaatbestendige apparatuur wordt niet begrepen en dus ook niet gebruikt, waardoor de energieprestatie in de praktijk veel lager uitpakt dan berekend. Ramen mogen of kunnen niet open, waardoor het gebruik van airco’s explosief toeneemt. Hierbij heb ik de bezwaren van geluid en een slechter binnenklimaat nog niet genoemd. Kortom, ik dring er op aan om in overleg met de sector in gesprek te komen, om zo te komen tot een betere norm. Wij kunnen ons hierbij voorstellen dat de uitkomst is dat het casco uitstekend wordt geïsoleerd, want zeker bij vloerisolatie is nog winst te behalen. Zaken als zonnepanelen en warmte-koudeopslag moeten een belangrijke rol gaan spelen. Technische hoogstandjes die in de praktijk slechts beperkt werken, hoeven dan minder te worden toegepast.”

Reageer op dit artikel