nieuws

Meningen prestatiecontract verschillen

bouwbreed

“Vooral bij aanbestedingen in de onderhoudsgebieden zien we enorme prijsdalingen. Er wordt ver onder kostprijs aanbesteed. Een heel goed streven was de CO2-prestatieladder. Alle spooraannemers zitten nu echter op het hoogste niveau, dus aan de hand van dit criterium is er geen onderscheid meer te maken. De bottomline van dit verhaal is dat de projecten […]

“Vooral bij aanbestedingen in de onderhoudsgebieden zien we enorme prijsdalingen. Er wordt ver onder kostprijs aanbesteed. Een heel goed streven was de CO2-prestatieladder. Alle spooraannemers zitten nu echter op het hoogste niveau, dus aan de hand van dit criterium is er geen onderscheid meer te maken. De bottomline van dit verhaal is dat de projecten weggaan tegen de laagste prijs. Zeker in de laatste twee kwartalen van 2011 wisten wij van gekkigheid niet hoe wij het werk op een goede manier moesten laten aansluiten. Ik lig daar ’s nachts wakker van, want daardoor moet ik veel buitenlandse partijen en onderaannemers inhuren. Veel projecten worden doorgeschoven of uitgesteld. Dat heeft voor ons ingrijpende gevolgen. De invoering van ERTMS betekent minder werk voor ons op het reguliere spoor. Het kost drie jaar om onze mensen op te leiden.”

“Wij krijgen absoluut geen toegang tot het activaregister van ProRail. ProRail stelt zich altijd op het standpunt: ga zelf maar kijken wat er buiten ligt.

Wij hebben laatst het onderhoudscontract Zeeland gewonnen. Dat is een zeer uitgestrekt gebied waarvan ProRail zelf ook niet weet in welke conditie het spoor daar is. Dat vinden wij niet helemaal fair, maar het is niet anders. Als je er fouten maakt, is het jouw risico. Waarom hebben wij geen toegang tot het activaregister? Misschien is ProRail er ook niet van overtuigd dat het betrouwbare informatie is. Het is een idee om de termijn van onderhoudscontracten (nu vijf jaar) te verlengen. Maar wil je onderhoud in spoorbanen terugverdienen, dan moet je ze wel heel lang maken. Prikkels zijn voornamelijk op prijs gericht. Bij ProRail merken we heel sterk: dit is het bestek, dit is de prijs en dat is de einde van de onderhandeling.”

“Het grote voordeel van de nieuwe prestatiecontracten is dat ProRail aan de markt overlaat hoe het onderhoud op de beste manier kan gebeuren. Je kunt precies die kwaliteit leveren die nodig is. ProRail specificeert duidelijk welke kwaliteit vereist is. Ik durf te stellen dat met de wijze van aanbesteden er een heel goede methode is om de markt zijn expertise te laten inbrengen. Er is natuurlijk heel scherpe concurrentie. Dus het prijsniveau is enorm uitgehold. Toezicht op kwaliteit is dan wel belangrijk. Uiteindelijk zijn de onderhoudskosten met alleen ERTMS op een baanvak beduidend lager. Dat is ook een van de bezwaren van de vakbond, die zegt: ja, dan hebben wij als aannemers niets meer te doen. Maar als wij daarmee een goed systeem hebben dat de positie van het spoor in Europa een stuk beter maakt en als daardoor groei ontstaat, is het voor ons wel degelijk interessant.”

Reageer op dit artikel