nieuws

Meeste bouwondernemers vol vertrouwen in eigenbouw

bouwbreed Premium

Potentiële huizenkopers worden niet wild enthousiast van de mogelijkheid om zelf een huis te bouwen, zo blijkt uit het Nirov-onderzoek Nieuwbouw in de toekomst. De relatief geringe belangstelling van de huizenkopers ten spijt, heeft het bedrijfsleven vertrouwen in de mogelijkheden van eigenbouw.

Slechts 3 procent van de 357 professionals die aan het onderzoek meededen, geeft aan geen mogelijkheden te zien voor eigenbouw. Alle overige ondervraagden zegt hiervoor in meerdere of mindere mate wel kansen te zien. Hun enthousiasme wordt gevoed doordat het onderzoek aantoont dat de gefortuneerde woningkoper wel degelijk geïnteresseerd is in de mogelijkheid zelf zijn huis te bouwen. “Bij de woningen onder de twee ton neemt meer dan 70 procent genoegen met een standaardwoning. Bij de woningen boven de vier ton is dit slechts 17 procent”, zo lichten de onderzoekers toe. Van de respondenten die meer dan vier ton willen uittrekken voor een huis zou 28 procent zijn eigen huis willen bouwen. Van deze groep heeft slechts 2 procent een voorkeur voor een standaardwoning met beperkte keuze mogelijkheden.

De interesse in eigenbouw groeit ook naarmate de respondenten meer ervaring hebben met het kopen van een woning. Van de huizenkopers die meerdere malen een huis hebben gekocht, kiest 20 procent voor eigenbouw. Bij de onervaren huizenkopers is dit 11 procent. “De ervaren woningkoper met geld kan dus een interessante doelgroep zijn om te begeleiden bij het realiseren van hun woondroom”, concluderen de onderzoekers.

Maar ook de overige potentiële huizenkopers, zogeheten woonconsumenten, zijn niet van plan hun intrek te nemen in een doorsneewoning. Een standaardwoning met geringe keuzemogelijkheden om zelf te kunnen kiezen hoe het huis wordt ingevuld, heeft de voorkeur van niet meer dan 10 procent van de ondervraagden. Een veel grotere groep, 37 procent, vindt een standaardwoning oké mits er keuzemogelijkheden zijn bij de indeling van het huis. Ook willen ze kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld wel of geen dakkapel.

Bijna een kwart van de geënquêteerden, 24 procent, spreekt zich uit voor een woning waarvan zowel de buitenkant als de indeling en de inrichting van keuken en badkamer naar zijn wens wordt ingevuld. Zij vinden het een taak van de ontwikkelaar om de architectuur en de basis van hun stulp uit te werken.

Een woning die door de toekomstige bewoners als een bouwpakket wordt samengesteld, en dan ook veel keuzemogelijkheden heeft, geniet de voorkeur van 14 procent van de ondervraagden. Een vergelijkbaar aantal, 15 procent van het totale aantal respondenten, zou zijn eigen huis willen bouwen. Voor die groep is bouwkundige begeleiding van groot belang. “Dit biedt voor professionals kansen om slimme diensten aan te bieden die woonconsumenten helpen bij het wegnemen van een aantal drempels.”

Reageer op dit artikel