nieuws

Leges sloopvergunning blijft nog mogelijk

bouwbreed

Ondanks het feit dat met het Bouwbesluit 2012 een sloopmelding volstaat, blijven er toch drie situaties waarbij wel een vergunning nodig is. In dat geval blijft legesheffing mogelijk in tegenstelling tot bij de melding. Dit blijkt uit een brief van de VNG aan haar leden.

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk blijft vereist als het gaat om een monument, als het bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat en als dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Het vervallen van de leges in het geval van een sloopmelding scheelt de gemeenten 10 miljoen aan inkomsten. Daar staat wel een kostenbesparing tegenover omdat meestal een simpele ontvangstbevestiging volstaat. Maar ook als de gemeente nadere voorschriften geeft aan de sloper, is geen leges verschuldigd.

Kijk voor meer informatie op de site van de VNG

Reageer op dit artikel