nieuws

Interview Harry Webers en Henk nieboer‘Kom maar op met de icoonprojecten’

bouwbreed

Witteveen+Bos heeft na een trage start in 2011 een prima boekjaar neergezet. De winst daalde weliswaar met 13,8 procent tot 10,4 miljoen euro, maar de directeuren Harry Webers en Henk Nieboer zijn dik tevreden.

In de eerste helft van het jaar slaagde het bureau uit Deventer slechts 60 procent van hun werkzaamheden om te zetten in declarabele uren. Na de zomer steeg het percentage naar 65 procent. De oorzaken? Aanpassingen in de organisatie brachten nieuwe sectoren en lijnbazen aan het roer, wat tijd en energie heeft gekost. Een rol speelt ook dat in tijden van zuinige inkoopafdelingen de slag van offertes naar opdrachten veel meer moeite en geld kost.

Webers: “We hebben financieel en wat betreft de werksfeer te maken gehad met twee verschillende jaarhelften. Met als climax in september een fantastisch jubileumfeest bezocht door 1200 mensen, twee keer zo veel als normaal. De grote opkomst heeft natuurlijk ook te maken met wat in onze branche allemaal aan de hand is. Elders worden verliezen geleden, gaan vestigingen dicht en zijn er directiewisselingen: bij sommige kleinere bureaus waren er faillissementen. Wij riepen ons dertiende lustrum uit tot een plusjaar, goten de plus van Witteveen+Bos in een bronzen kubus en vierden een groot feest. De mensen kregen daar nieuwe energie van.”

Nieboer: “Als je goede resultaten wilt boeken, schrap nooit een jaarfeest.”

Witteveen+Bos, dat vorig jaar zijn omzet met 6,2 procent zag slinken tot 98 miljoen euro, breidde het aantal sectoren waarin het bedrijf werkzaam is uit tot zeven. De opnieuw geformuleerde werkterreinen zijn milieu, klimaat en energie, ruimte & mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Ook werden onder leiding van Nieboer de snel groeiende internationale activiteiten (81 eigen medewerkers) opnieuw op de kaart gezet. De totale sterkte van het bureau slonk met 3 procent tot 925 medewerkers.

Raamcontracten

Meer dan voorheen werkt het ingenieursbureau met raamcontracten. Meestal tot tevredenheid, maar soms blijken de verwachtingen te hoog gespannen.

Nieboer: “Het rare fenomeen doet zich voor dat raamcontracten vergeven worden op basis van hele lage tarieven. Daarna moet je dan in een soort minicompetitie nogmaals meedingen om het werk te krijgen. Een gevecht in twee slagen. Gelukkig zien we een tendens dat meer opdrachtgevers weer naar kwaliteit kijken. Er zijn zelfs overheden, die de laagste inschrijvers passeren, omdat ze weten anders niet de gewenste kwaliteit te krijgen.”

Webers: “Bij de raamcontracten is de steen der wijzen nog niet gevonden. Wat is de optimale werkwijze? Sommigen eisen het intellectuele eigendom van ons werk. Dat is de dood in de pot. Overheden moeten geen wurgcontracten maken. Veel beter is om te redeneren vanuit de technische oplossing en ruimte te laten voor creativiteit en innovatie om onze grote problemen aan te pakken. Gelukkig is niet alleen de prijs bepalend en zie je ook een begrijpelijke neiging naar kwaliteit en de meerwaarde van de advisering.”

Dedirectie van Witteveen+Bos is enthousiast over de regeringskeuze voor topsectoren en hoopt op nieuw (markt)leiderschap. Nederland moet gidsland willen zijn. “Ons land heeft wereldwijd een geweldige naam en veel potentie. Witteveen+Bos is een topbedrijf en dat merk je vooral in het buitenland. Gebruik de sterke ingenieursbranche voor het oplossen van wereldwijde water-, milieu- en voedselproblemen. Overbevolking is overal ter wereld een groot thema. Wij Nederlanders hebben oplossingen om met velen aangenaam te wonen op een klein grondgebied. In water, milieu, infrastructuur en logistiek blinkt ons land uit. Bevorder het ondernemerschap. Ons soort bedrijven heeft niet zozeer subsidies nodig maar vooral ruimte om te ondernemen en te innoveren op onze thuismarkt.”

Nieboer: “Internationaal hebben we baat bij icoonprojecten in Nederland, die ook elders tot de verbeelding spreken en goede voorbeelden zijn. Zo zijn we in het verleden succesvol geworden in onze nichemarkten. Onze membraantechnologie voor zuiveringsinstallaties passen we nu bijvoorbeeld toe bij het watermanagement vanoliebedrijven in Kazachstan.”

Reageer op dit artikel