nieuws

Hoogleraar VU Chris Jansen ook in Tilburg aan de slag

bouwbreed

-Hoogleraar privaatrechtelijk aanbestedingsrecht Chris Jansen van de Vrije Universiteit is ook benoemd als hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht in Tilburg. In Amsterdam bekleedt hij de leerstoel vier dagen, in Tilburg is hij één dag werkzaam.

In Tilburg gaat Jansen zich vooral bezighouden met de problematische aspecten van samenwerking tussen actoren die deelnemen aan bouwprocessen. Hij volgt daar emeritus hoogleraar Maton van den Berg op.

Jansen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde daar ook op een rechtsvergelijkende studie naar de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer in West-Europa. Tot 2004 was hij universitair hoofddocent aan dezelfde universiteit. Dat combineerde hij met een parttimefunctie als bedrijfsjurist bij Volker Wessels.

In Amsterdam blijft Jansen zich bezighouden met het aanbestedingsrecht en de contracten daaromheen. “Wat dat betreft zit er wat overlap tussen beide leerstoelen”, aldus Jansen.

Hij is in de bouw het meest bekend als schrijver van de Leidraad Aanbesteden 2009 in opdracht van de Regie-raad Bouw. Daarnaast was hij een van de samenstellers van de UAV 2005. Jansen is ook nog voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht.

Reageer op dit artikel