nieuws

Herziening Gasnormen, NEN 3028 en NEN 2757-1

bouwbreed Premium

Onlangs zijn twee herziene gasnormen, waarnaar Bouwbesluit 2012 verwijst, gepubliceerd. De gasnormen betreffen eisen voor verbrandingsinstallaties en bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties.

Reageer op dit artikel