nieuws

Grootschalige acties op slooplocaties

bouwbreed

De slopersbranche ligt komende maanden onder het vergrootglas van de Inspectie SZW. “Op het gebied van veiligheid kan er nog veel verbeterd worden.”

In een halfjaar tijd zal de toezichthouder op de arbeidsomstandigheden driehonderd slooplocaties controleren. Hoewel de grootschalige actie is afgestemd met de sloopaannemers, georganiseerd in Veras, zullen de inspecties niet van te voren worden aangekondigd. “Waar en wanneer we precies locaties bezoeken, maken we niet bekend”, zegt Magda de Vetten van de inspectiedienst. “De sloopbedrijven weten dat ze komend halfjaar gecontroleerd kunnen worden en ook waarop; de rest blijft een verrassing.”

Voornaamste aandachtspunt voor de inspecteurs: kwartsstof. Bij controles in 2007 bleek dat werknemers in de sector nog te veel blootstaan aan dit kankerverwekkende fijn stof. Ook zal nadrukkelijk gecontroleerd worden op instortingsgevaar en vallend puin.

Volgens De Vetten is afgelopen jaren genoeg materieel ontwikkeld waarmee werkgevers hun medewerkers kunnen beschermen tegen stof, lawaai, vallend afval en andere gevaren. De vraag is echter of er voldoende gebruik van wordt gemaakt.

“Wij hebben de indruk van niet”, aldus De Vetten. “De inspectieronde moet daar natuurlijk helderheid over verschaffen. Uit reguliere controles blijkt evenwel dat er op het gebied van veiligheid nog wel wat verbeterd kan worden. We hebben ook het gevoel dat er te weinig aan het voorkomen van ongevallen wordt gedaan.”

De afgelopen vijf jaar vonden in de slopersbranche 78 ernstige ongevallen plaats. Daarbij vielen vier doden en liepen achttien personen blijvend letsel op. Afgelopen jaar telde de Arbeidsinspectie één fataal ongeval op een slooplocatie.

Goede zaak

Veras-secretaris Arjan Hol noemt het onderzoek “een goede zaak” omdat daarmee het kaf van het koren wordt gescheiden. “In 2007 was het beeld dat de helft veilig werkt en de andere helft niet. De nieuwe inspectie zal duidelijk maken hoe dat nu zit en wie vooruit is gegaan en wie niet.”

Hol verwacht zelf dat de sector ten opzichte van vijf jaar geleden veiliger is geworden. “Destijds was er eigenlijk nauwelijks apparatuur beschikbaar om bijvoorbeeld stof af te zuigen. Die is er nu wel.”

Reageer op dit artikel