nieuws

Groen licht windmolenpark Urk

bouwbreed Premium

Het windpark in de Noordoostpolder mag er definitief komen. De Raad van State heeft gisteren korte metten gemaakt met de jarenlange weerstand tegen het project.

Omwonenden, de gemeente Urk en Lemsterland en de stichting Erfgoed Urk hebben zich jarenlang verzet tegen de komst van het park. De turbines zouden het beschermde dorpsgezicht van Urk aantasten, men was bang voor de vogels en vleermuizen. Ook zouden de windmolens de stabiliteit van de dijken aantasten. De hoogste bestuursrechter heeft echter alle bezwaren ongegrond verklaard. De gemeente Urk en Lemsterland mocht volgens de Raad niet tegen de beslissing procederen. Het project is namelijk opgenomen in de Crisis- en herstelwet. Die bepaalt dat overheden onderling elkaars besluiten niet mogen aanvechten. Zij kunnen daarom geen beroep instellen tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen. Door de omvang van het project heeft de Raad ook bewoners aangemerkt als direct belanghebbenden die op grotere afstand van het project wonen.

Het windturbinepark moet straks 86 turbines tellen met een gezamenlijk productievermogen van 1,4 miljard Kwh. Daarmee kunnen 400.000 huishoudens van energie worden voorzien. Het park moet 50 verouderde windmolens op dezelfde plek vervangen. Sinds begin jaren negentig wordt al gepraat over de komst van het windmolenpark. De afgelopen jaren is er veel verzet geweest vanuit de gemeente en de bewoners. Het actiecomité Urk Briest is zeer teleurgesteld. “Het is een zwarte dag voor Urk.” Het comité hoopt dat een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig zal zijn.

Reageer op dit artikel