nieuws

Geen rijksgeld voor extra gemaal Lauwersoog

bouwbreed

Staatssecretaris Atsma (infrastructuur) trekt geen geld uit voor een extra gemaal in Lauwersoog. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van het CDA en de PvdA.

“De regionale partijen zullen een extra gemaal zelf dienen te financieren, aangezien het een oplossing betreft ten gunste van het regionale waterbeheer”, stelt de bewindsman.

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de wateroverlast begin dit jaar. Die leidde op verschillende plaatsen tot problemen, in Groningen en Friesland moesten mensen worden geëvacueerd.

Volgens de staatssecretaris zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Friesland een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden voor een extra gemaal.

Kritiek dat niets werd ondernomen om ruim 9 kilometer boezemkade te verbeteren terwijl al sinds 2004 bekend was deze niet deugde, wijst de bewindsman van de hand. Hij benadrukt dat Noorderzijlvest de regionale waterkeringen toetste en verbeteringen aanbracht. Ook blijkt uit de beantwoording dat de Eemskanaaldijk in twee fases wordt verbeterd. In eerste fase wordt de toplaag vervangen door een ondoorlatende kleilaag, daarop wordt de dijk verbreed.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels