nieuws

EU vereenvoudigt milieuwetten

bouwbreed Premium

EU vereenvoudigt milieuwetten

Om overheden en projectontwikkelaars erbij behulpzaam te zijn de milieugevolgen van bouwprojecten beter aan te pakken, heeft de Europese Commissie alle thans bestaande EU-wetgeving met betrekking tot beoordelingen van milieueffecten samengebundeld.

De oorspronkelijke richtlijn Milieueffectbeoordeling (MEB) en de drie latere herzieningen van deze richtlijn zijn samengevoegd, zodat vanaf vandaag een compactere, duidelijk vertaalde en gebruiksvriendelijke versie van de tekst van toepassing is. “De wijzigingen hebben tot doel de indeling van de richtlijn te vereenvoudigen, zodat de tekst uit juridisch oogpunt duidelijker en voor het overige toegankelijker wordt en gemakkelijker kan worden uitgevoerd”, aldus milieucommissaris Janez Potocnik. Het een en ander moet leiden tot minder administratieve lasten. Nog dit jaar wil de commissie komen met inhoudelijke wijzigingen van de richtlijn.

Reageer op dit artikel