nieuws

‘Eisen te streng voor lokale aannemers’

bouwbreed Premium

Aannemersbedrijf Schothans uit Nijverdal vindt dat lokale aannemers worden uitgesloten bij de aanbesteding van de nieuwbouw van het scholencluster annex sportzaal Twijn in Nijverdal.

Volgens manager planontwikkeling Bertus Schothans zijn de eisen te streng. Hij heeft zich hierover schriftelijk beklaagd bij de gemeente Hellendoorn.

De gemeente wil vier aannemers in deze niet-openbare aanbesteding selecteren om een inschrijving te doen voor deze design & build-opdracht. Gunning geschiedt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

In de selectieleidraad eist de opdrachtgever onder meer dat de inschrijver in de afgelopen vijf jaar minimaal drie werken met een opdrachtwaarde van 2 miljoen heeft uitgevoerd die qua technische complexiteit vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Dat betekent het ontwerpen en bouwen van een scholencluster inclusief sportzaal en kinderdagopvang, een soort brede school. Voorwaarde is dat de aanbieding voldoet aan UAV-GC 2005, met andere woorden dat het bouwbedrijf in samenwerking met architect en eventueel installateur en constructeur een geïntegreerd contract aanbiedt met een aanneemsom. Alleen werken van de kandidaat-inschrijver tellen mee als referentieproject, dus niet van de architect.

Schothans vindt de eisen van de gemeente Hellendoorn zodanig streng opgesteld dat lokale aannemers weinig kans hebben om het project binnen te halen. “Vooral de eis dat een referentieproject van een architect met wie je samen inschrijft niet geldig is, vind ik zeer ongebruikelijk. Bovendien is het nogal wat voor een lokaal aannemersbedrijf om binnen vijf jaar drie vergelijkbare projecten met een opdrachtwaarde van 2 miljoen gerealiseerd te hebben. De gemeente had met minder strenge eisen meer het belang van de lokale werkgelegenheid gediend.”

Schothans heeft de gemeente een brief gestuurd, overigens niet met als doel om de selectie-eisen aangepast te krijgen. “Ik wil alleen de gemeente erop attenderen om meer rekening te houden met lokale aannemers. Op deze manier sluit je hen onnodig uit.”

Meer bouwbedrijven deden bij de gemeente hun beklag over de selectie-eisen. Referenties van brede scholen op basis van d&b en UAV-GC zijn nauwelijks beschikbaar in de markt, laten meerdere respondenten in de Nota van Inlichtingen weten. Ook het feit dat referentieprojecten van architecten niet meetellen in de selectie moet het ontgelden. De gemeente Hellendoorn laat in de Nota weten dat de eisen niet worden aangepast. “De gemeente, de gebruikers en een extern bouwkundig adviseur hebben weloverwogen vastgesteld”.

Reageer op dit artikel