nieuws

Drieduizend aanmeldingen voor regeling anticyclisch opleiden

bouwbreed Premium

k – De driejarige paritaire regeling voor anticyclisch opleiden van bouwpersoneel (aco) maakt op het laatste moment een grote vlucht, signaleert Fundeon.

Krap een maand voor de definitieve einddatum is het bij de opleidingsbedrijven die aco-trajecten aanbieden een drukte van belang, meldt aco-programmamanager Tina Boes van Fundeon.

De teller voor het aantal werknemers van bedrijven dat zich heeft gemeld voor scholing via de aco-regeling is geëindigd op achtduizend. Inschrijven is nu niet meer mogelijk. Op de valreep meldden aannemers een kleine drieduizend van hun werknemers aan. Momenteel zijn de opleidingsbedrijven en -scholen druk met de uitvoering van de eindspurt. Daarmee moeten ze op 4 maart klaar zijn.

De aco-regeling werd in mei 2009 ingevoerd. Het is één van de maatregelen die werden bedacht om bouwbedrijven mét hun personeelsbestand door de crisis te loodsen.

De belangstelling viel aanvankelijk tegen. Veel bedrijven hadden nog voldoende werk, overweegt Boes. “Regelmatig meldden zich bedrijven aan waarna alsnog een werkopdracht binnen kwam. Dan hadden ze die mensen daarvoor nodig en kwamen de kandidaten niet.” Op zichzelf is zoiets altijd goed nieuws, onderstreept ze. “Liever dan dat de bedrijven zonder werk zitten.”

Uitgelezen

Dat de interesse op de valreep groot blijkt, komt doordat de bouwcrisis hoog is opgelopen, analyseert ze. Bij omstandigheden zoals de afgelopen tijd kan bovendien vaak niet worden gewerkt, ongeacht de orderportefeuille. Anticyclisch opleiden komt dan op een uitgelezen moment.

Het oorspronkelijke aco-budget dat de sociale partners hadden afgesproken, bedraagt 64 miljoen euro. Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen noemt het “verheugend dat momenteel zoveel bedrijven gebruik maken van de geboden voorzieningen”.

Hoeveel van de 64 miljoen euro uiteindelijk zal blijken te zijn aangewend, wordt volgens hem pas de komende maanden duidelijk. Dan is alle scholing achter de rug en is bekend welke eerder aangevraagde scholingstrajecten inderdaad allemaal tot uitvoering zijn gekomen.

Vast staat dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (O&O-fonds) minder inkomsten krijgt doordat het aantal werknemers in de bouw de afgelopen jaren is afgenomen. Als het een paar jaar geleden bedachte budget niet volledig blijkt besteed, wat Lokhorst ondanks de eindspurt een reëel vooruitzicht lijkt, zou dat dus nog goed uitkomen.

> pagina 7: Een beetje theorie, dat kan er wel bij

Reageer op dit artikel