nieuws

Dieptepunt werkgelegenheid bouw in 2013

bouwbreed Premium

De werkgelegenheid in de bouw bereikt in 2013 zijn dieptepunt. Het Economisch Instituut voor de Bouw voorziet een daling tot 429.000 volledige arbeidsplaatsen.

In de jaren 2008-2011 gingen in de bouw al 37.000 banen verloren. Aanvankelijk werd gerekend op een nog groter verlies (45.000) maar de flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten bleek veerkrachtiger dan gedacht. Als de nieuwe prognoses van het EIB uitkomen zal de bouw over twee jaar 78.000 minder handen hebben dan in topjaar 2008.

Tot dusverre is het verlies aan arbeidsjaren het grootste bij de mensen in vaste dienst: 28.000. Volgens de tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek is opmerkelijk genoeg het arbeidsvolume van de zelfstandigen stabiel gebleven. Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw vermoedt dat de ogenschijnlijke stabilisatie van het aantal zzp’ers te maken heeft met de wijze van registreren. De groep blijkt – ook al wordt het werk minder – nauwelijks bereid zijn zelfstandigheid op te geven in ruil voor een uitkering.

Stijging

Het EIB voorspelt dat vanaf 2014 de werkgelegenheid in de bouw aanzienlijk zal stijgen. Het aantal werknemers neemt toe van 334.000 in 2013 tot 358.000 vier jaar later. De zelfstandigen groeien in dezelfde periode door tot ruim 100.000. Ook aan uitzendkrachten komt dringend behoefte. Hun aantal springt van 11.000 naar 20.000. Over zeven jaar zal in de bouw de flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten bijna een kwart van het totale arbeidsvolume uitmaken.

Op het eerste gezicht heeft de Nederlandse bouw een jaar van stevig herstel achter de rug. De productiewaarde steeg met 3,5 procent tot 56,1 miljard euro. De nieuwbouw van woningen nam met 5 procent toe tot 11,7 miljard, herstel en verbouw kende een groei van 4,5 procent tot 6,6 miljard. De sectoren utiliteit en infra haalden in 2011 respectievelijk 3 en 2,5 procent meer uit de markt dan het voorgaande jaar.

De opleving in 2011 komt uitsluitend voor rekening van de gunstige eerste helft van het jaar. Na de zomer zakte over een breed front de vraag in. De toch al zwaar getroffen utiliteitsbouw krijgt dit jaar een krimp van 8 procent voor de kiezen. De nieuwbouw van woningen zal met 4,5 procent afnemen.

Het EIB schat dat het aantal voltooide woningen dit jaar de 57.000 niet zal overstijgen. In 2010 en 2011 lag de productie op een vergelijkbaar laag niveau. Pas in 2014 zal de weg weer omhoog gaan en neemt de jaarproductie geleidelijk toe tot 73.000 in 2016.

De onderzoekers van het EIB schatten de waarde van de totale bouwproductie in 2017 op 61,7 miljard euro. Dat bedrag ligt 7,5 miljard hoger dan het peil in rampjaar 2010. Vergeleken met 2008 echter ligt de bouw over vijf jaar nog steeds 2,1 miljard euro achterop.

Reageer op dit artikel