nieuws

Commentaar / Consistentie

bouwbreed

Dat de bouw het lastig heeft, is nauwelijks nieuws. De jongste cijfers van het EIB zijn dat wel, omdat hieruit blijkt dat de crisis in de sector nog langer duurt dan eerder werd verondersteld.

Voor politici en het EIB is dit nieuw, de sector zelf wist het al.Terecht wijst Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman erop dat de crisis nu zo lang duurt en diep wordt, dat de structuur van de sector ontwricht dreigt te worden. En dat is weer een bedreiging voor toekomstige economische groei, niet alleen omdat de bouw die groei mede moet faciliteren met bouwwerken, maar ook door het economisch belang van de sector voor de totale economie.

Tot nu toe heeft de politiek een aantal maatregelen genomen die de bouw zouden moeten helpen. Voor zover het daarbij ging om directe overheidsinvesteringen in infrastructuur, is het simpel, dat heeft direct effect. Indirecte maatregelen die vooral op de woningmarkt betrekking hadden, zoals de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, hebben dat effect veel minder of niet gehad. Het lijkt heel aantrekkelijk om vanuit de bouw opnieuw noodmaatregelen te bepleiten. In deze tijd waarin hoogstwaarschijnlijk extra bezuinigingen nodig zijn om aan de Brusselse begrotingsregels te voldoen, is het vrijwel uitgesloten dat het kabinet daartoe bereid is.

De vraag is ook of dat nodig is. Ondanks de crisis is er van gebrek aan geld geen sprake. Alleen de overheid heeft het niet. Maar zonder dat het geld kost, kan de overheid al veel doen aan verbetering van het investeringsklimaat. In andere landen doen regeringen dat door consistent beleid te voeren. Met andere woorden, investeerders weten in die landen dat het beleid zo’n 10 tot 30 jaar niet verandert. Dat schept vertrouwen.

Hoe anders gaat dat in Nederland. Subsidieregelingen veranderen soms zelfs meer keren per jaar, en al het andere beleid minstens eens in de vier jaar. Dat maakt investeerders schichtig, net zo schichtig als potentiële woningkopers worden van het telkens aan de orde stellen van de hypotheekrente-aftrek. Dat kan de politiek zich aantrekken.Consistent beleid voeren helpt structureel beter dan tijdelijke noodverbanden.

Reageer op dit artikel