nieuws

carriere‘Slimme verbindingen tot stand brengen’

bouwbreed

Hoe kun je maatschappelijke en gemeentelijke functies combineren door gedeelde huisvesting? Dat vraagstuk loopt als een rode draad door de carrière van Jan Temmink (53). Zo rolde hij het Kulturhus-concept vanuit Overijssel verder uit in Nederland en was hij zelfstandig adviseur. Sinds 1 februari is hij senior adviseur vastgoed bij advies- en managementbureau Draaijer+Partners.

Vanwaar deze overstap?

“Het is een bewuste keuze geweest. Ik ben twee jaar zelfstandig geweest toen ik me afvroeg: wil ik dit nog tien jaar doen of wil ik me verder verrijken in een nieuwe baan. Ik heb een maand of vier in de keuken van Draaijer+Partners kunnen rondkijken, omdat ik als zzp’er één dag in de week was ingehuurd. Dat viel wederzijds zeer goed: we delen dezelfde passie en betrokkenheid. Vandaar dat ik de overstap heb gemaakt en daarbij een aantal opdrachten heb meegenomen.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Draaijer+Partners focust op het realiseren van een waardevolle verbinding tussen gebied, gebouw en gebruik en bekijkt hoe een gebouw ook op lange termijn waarde houdt. Mijn toegevoegde waarde is dat ik heel erg aan de voorkant zit en kijk naar het effectief gebruik. We vullen elkaar mooi aan.”

Wat gaat u precies doen?

“Slimme verbindingen tot stand brengen, zoals een brede school of publieksdiensten van een gemeente in combinatie met een bibliotheek. Maar je kunt ook denken aan een combinatie met zorg en sportaccommodaties. Ik adviseer om te zorgen dat die meerwaarde voor alle partijen duidelijk is.”

“De markt is heel erg booming. Ik merk nog weinig van de crisis, omdat de vraag alleen maar toeneemt, ingegeven door veranderingen in de demografie, zoals vergrijzing en vergroening. Dat is ook van invloed op het gebruik van gebouwen en vraagt om een heel andere manier van kijken naar maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook nog eens leiden tot besparingen.”

Wat wilt u in een paar jaar bereiken?

“Ik verwacht potentiële opdrachtgevers na een quick scande belofte te kunnen doen – en ook te kunnen waarmaken dat ze met behoud van kwalitatieve voorzieningen minder kwijt zijn aan kosten.”

Afkomstig uit het oosten van het land, heeft u vast wel geschaatst de afgelopen dagen?

“Geschaatst heb ik niet, maar wel twee lange wandelingen gemaakt over een stuk bevroren meer en genoten van het weer.”

Wat was uw beste voornemen voor 2012 en houdt u zich daar nog steeds aan?

“Om een goede balans te vinden tussen werk en privé en tot nu toe lukt dat goed. Hard werken is leuk, maar blijft ook leuk als je voldoende tijd overhoudt voor privé. Het mooie is dat Draaijer+Partners daar ook belang aan hecht en het spreekt opdrachtgevers blijkbaar ook aan.”

Reageer op dit artikel