nieuws

Bouw profiteerde van trapezewerk Vestia

bouwbreed

Bouw profiteerde van trapezewerk Vestia

Vestia kon vergeleken met andere corporaties jaarlijks honderden nieuwbouwwoningen extra bouwen vanwege relatief goedkope leningen bij buitenlandse banken en het gebruik van exotische financiële producten om risico’s af te dekken.

Na het derivaten-echec keert de wal het schip en dreigt het tegenovergestelde. Erik Staal legde het vorig jaar april, in het naar nu blijkt laatste interview dat hij als bestuursvoorzitter van Vestia aan de pers gaf, haarfijn uit. De grootste kostenpost voor corporaties is rente. Vooral met geleend geld worden nieuwe woningen gebouwd en gerenoveerd; het eigen geld zit in de stenen. Als corporatie moet je volgens Staal daarom qua financiële kennis buitengewoon goed onderlegd zijn. Dat is niet iedere volkshuisvester gegeven, constateerde hij vilein.

De rente die Vestia betaalt ligt een vol procent lager dan bij andere corporaties. Nederlands grootste volkshuisvester (89.000 woningen) haalt zijn geld uit bijvoorbeeld Duitsland, Japan en Oostenrijk. Verder is er een lijntje met de Londense City. Op een leningportefeuille van 5 miljard euro betaalt Vestia 50 miljoen euro minder aan rentekosten. Dat zijn 250 nieuwbouwwoningen per jaar die Vestia wel kan bouwen en andere corporaties niet.

Reageer op dit artikel