nieuws

Bespreek leefstijl van werknemer

bouwbreed

Veertig procent van de werkgevers in het mkb vindt dat een ongezonde leefstijl reden moet kunnen zijn voor ontslag. Volgens Jan Warning is deze opvatting illustratief voor de onmacht van het bedrijfsleven om iets aan het probleem te doen.

Wie zich begin deze maand op het natuurijs waagde, zou het niet zeggen. Ook degene die ’s avonds in de sportschool komt krijgt een ander beeld. Maar we bewegen te weinig in Nederland. We eten te veel en worden te dik. De hieraan verbonden hart- en vaatziekten en diabetes vormen vandaag de dag de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid.

Dit scenario geldt zeker ook voor de bouwnijverheid. In de bedrijfstak is 67 procent te dik en heeft 17 procent te kampen met ernstig overgewicht. Veel bouwvakkers voldoen niet aan de bewegings- en fitheidsnorm. In eerste instantie klinkt dit wat vreemd. Bouwvakkers zitten niet bepaald stil. Deskundigen vertellen echter dat vaklieden in de bouw vaak dezelfde soort bewegingen maken met weinig energetische belasting.

Calorierijk voedsel

Ondertussen hebben bouwvakkers wel het idee dat ze veel energie gebruiken en eten ze graag calorierijk voedsel. Afwijkende reis- en werktijden zorgen er soms voor dat veel tussendoortjes worden gegeten. Overgewicht heeft ook een sociale dimensie: werknemers met een hogere opleiding en kantoorbanen doen in hun vrije tijd meer aan sport dan de handarbeider of de caissière.

De bedreiging voor de gezondheid heeft ook gevolgen voor de portemonnee van de werkgever. Ongezonde werknemers verzuimen meer dan hun gezonde collega’s. Dat werkgevers zich zorgen maken is dus begrijpelijk. Daar komt nog een probleem bij: men vindt het lastig dit probleem ter sprake te brengen. Het eet- en sportgedrag is een individuele kwestie. Door zijn werknemers op hun leefstijl aan te spreken, treedt de werkgever mogelijk in de persoonlijke levenssfeer van de werknemers. Deze onmacht kan leiden tot de opvatting dat een ongezonde leefstijl dan maar een reden moet zijn voor ontslag.

De mogelijkheid om werknemers met een ongezonde leefstijl te ontslaan, verdient enige nuancering. Allereerst is ontslag vanwege een ongezonde leefstijl juridisch alleen mogelijk als deze leefstijl leidt tot onvoldoende functioneren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een werknemer in de wegenbouw. Hij werd ontslagen omdat hij zo dik was geworden dat hij niet meer in de standaard rioolbuis paste. Verder moeten we de kosten van een ongezonde leefstijl voor het verzuim niet dramatiseren. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 3 procent van het verzuim kan worden toegeschreven aan de ongezonde leefstijl van werknemers. Dreigen met ontslag is dus de verkeerde benadering.

Moeten werkgevers het onderwerp dan maar laten rusten? Nee, want uiteindelijk leveren gezonde werknemers een hogere productie. Werknemers met een gezonde leefstijl zijn fitter en productiever. Daarnaast getuigt het ook van goed werkgeverschap om te informeren naar zaken in het privédomein van de werknemer. De bedoeling is niet om gezond gedrag voor te schrijven, maar om belangstelling te tonen en te helpen bij problemen.

Tijdens de individuele keuringen die plaatsvinden in het kader van de cao geeft de bedrijfsarts naast werkgerichte adviezen ook leefstijladviezen. Dit jaar zullen werknemers die meer dan gemiddeld risico lopen op welvaartsziekten hulp aangeboden krijgen van een coach. Zo krijgt het onderwerp steeds meer een plek in het geheel van voorzieningen in de bedrijfstak.

Voorbeeldgedrag

Niet onbelangrijk is tot slot het voorbeeldgedrag. Als een werkgever een werknemer aanspreekt op overgewicht en onvoldoende beweging moet hij misschien eerst zelf op de weegschaal gaan staan. Verder mag verwacht worden dat de arbeidsomstandigheden in het bedrijf de toets der kritiek kunnen doorstaan. Want alleen als de omstandigheden op het werk in orde zijn, is het gepast om naar de leefstijl van de werknemer te informeren.

Directeur Arbouw

Harderwijk

Reageer op dit artikel