nieuws

Waterspanning Kildijk gemeten bij hoogwater

bouwbreed

Het hoogwater is door waterschap Hollandse Delta en ingenieursbureau Fugro aangegrepen om te meten hoe de Kildijk bij Dordrecht reageert onder dergelijke zware omstandigheden. De meetapparatuur werd binnen een halve dag geïnstalleerd.

Het aanbrengen van de meetapparatuur kon vrij snel, omdat de meetlocaties in 2006 al waren voorbereid door het ingenieursbureau. “De vijftien buizen waar de meetapparatuur in gaat, zitten al in de dijk”, legt Leo Zwang, hoofd Waterbouw bij Fugro GeoServices uit. “Dat moet ook wel, want met hoog water is het niet wenselijk om met zware apparatuur de dijk te betreden.”

Waarom de meetapparatuur niet gewoon constant in de dijk zit? “Dat is een kwestie van kosten”, zegt Zwang. “Maar ook omdat een hoge waterstand als deze bijna nooit voorkomt. De laatste keer dat we het systeem geactiveerd hebben was in 2009.”

Toen het water vorige week ging stijgen kon een team van Fugro de meetapparatuur binnen een halve dag aanbrengen. “Door het hoge water konden we niet alle meetbuizen activeren. We hebben zeven sensoren kunnen plaatsen.”

De komende weken worden onder meer gegevens over de waterspanning in de dijk verzameld. Volgens Zwang levert dit unieke data op. “Dit is dé kans om te kijken hoe de dijk presteert als het water hoog staat. Normaal gesproken wordt dit geschat door middel van de beschikbare responsmetingen, maar dit is natuurlijk een stuk nauwkeuriger.”

De Kildijk, die Dordrecht tegen het water van de Dordtsche Kil moet beschermen, behoort tot één derde van de Nederlandse waterkeringen die niet aan de veiligheidseisen voldoet. “De dijk moet versterkt worden”, zegt Martin Evers van het waterschap. “De uitkomsten van de metingen worden gebruikt bij het ontwerp van de versterking.”

Uniek

Het is goed dat er nu metingen gedaan worden, vindt Evers. “We hebben wel gegevens over het water in de dijk bij eb en vloed, maar deze situatie is uniek. Dit is bij uitstek een kans om zoveel mogelijk informatie over de waterstanden in en onder de dijk te weten te komen.” Het waterschap laat op nog twee andere risicodijken dergelijke metingen uitvoeren.

Eigenlijk zouden dijkbeheerders risicovolle waterkeringen bij hoogwater moeten monitoren, vinden zowel Zwang als Evers. “Maar dat kan alleen als een locatie voorbereid is”, benadrukt Zwang. Dat is nu, tijdens de zogeheten gesloten periode die loopt van 15 oktober tot 1 april echter niet meer mogelijk omdat in deze periode geen werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd mogen worden.

Reageer op dit artikel