nieuws

Vragen garage Orbis blijven

bouwbreed

Sittard-Geleen schort de aankoop van de parkeergarage onder ziekenhuis Orbis opnieuw op. Er zijn nog te veel onduidelijkheden over de duurzaamheid van de recent genomen maatregelen tegen de scheurvorming en betonkruip in de 3 jaar oude garage.

Uit een tussenrapportage door betonconstructiespecialist hoogleraar Cees Kleinman blijkt, dat bij de bouw van de parkeergarage tijdelijke, wegroestende grondankers zijn gebruikt.

Het college van B & W van de gemeente Sittard-Geleen had Kleinman om een second opiniongevraagd na maatregelen tegen scheurvorming die al getroffen zijn, zoals dichtkitten van scheuren en het aanbrengen van stalen kransen rond de kolommen en deels plaatsen van stalen kolommen. Volgens Orbis voldoen deze maatregelen, maar voor Kleiman staat de duurzaamheid ervan niet vast.

Stijfheid

Kleinman wijst onder meer op foutieve inschattingen van de stijfheidverhoudingen tussen vloer en kolommen in het ontwerp.

In de randzone van de bollenplaat zit te weinig wapening. In berekening en dimensionering van de garage en toegepaste wapening is niet voorzien in een grondkerende functie door het raamwerk van de garage. De gronddruk op de boorpalenwand wordt opgenomen door de toegepaste grondankers. Die zijn echter tijdelijk en verliezen met de tijd hun functie.

Kleinman stelt dat een inspectie nodig is van de toestand van de trekankers aan de boorpalenwand om te kunnen bepalen hoe snel die roesten en binnen welke termijn definitieve ankers moeten worden aangebracht. De vloer op de begane grond staat volgens hem nog steeds onder druk met scheurvorming tot gevolg.

De gemeente heeft Orbis gevraagd nader onderzoek te doen onder supervisie van Kleinman. De resultaten daarvan worden eind maart verwacht.

Reageer op dit artikel