nieuws

Uitstel van Aanbestedingswet bepleit

bouwbreed

De behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer kan beter worden uitgesteld. Het voorstel is achterhaald door de plannen van de Europese Commissie, vindt professor Jan Telgen.

Als de behandeling vlot verloopt wordt de nieuwe wet misschien in oktober gepubliceerd. Terwijl het Europees parlement naar verwachting in december de voorstellen van Brussel goedkeurt. Dan zit je dus binnen de kortste keren met een achterhaalde nationale wet”, aldus de hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit Twente in SC online.

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor herziening van de Aanbestedingsrichtlijn. Onder meer wil de Commissie dat elk land een aanbestedingsautoriteit instelt, moet het mkb een streepje voor krijgen door het opdelen in percelen en moet er meer flexibiliteit komen, onder meer door onderhandelingen toe te staan.

Voor Telgen is dat aanleiding zijn pleidooi voor uitstel te houden.

Flexibiliteit

De aanbestedingsautoriteit heeft het ministerie van Economische Zaken nooit willen hebben. En flexibiliteit zit er wat hem betreft evenmin in de Aanbestedingswet. De Tweede Kamer wil de wet juist verder aanscherpen door de Gids Proportionaliteit verplicht te stellen, iets waar de bouw warm voorstander van is.

In plaats van nu tijd te verspillen aan de behandeling van een straks achterhaalde wet, kunnen ambtenaren en politici hun tijd beter besteden aan een nieuwe Aanbestedingswet waarin nu al rekening wordt gehouden met de voorstellen van de Commissie, vindt Telgen.

Volgens hem heeft het bedrijfsleven daar ook baat bij, hoe verontwaardigd het nu ook is over het uitstel. “Ook voor hen is het het wachten waard. Ik denk dat overheden en bedrijven een grotere prijs binnenhalen als ze nog even geduld hebben.”

De hoogleraar is overigens van stond af aan criticaster geweest van de Aanbestedingswet. Hij vindt dat de wet veel te veel regelt waardoor verdergaande juridisering van het aanbestedingsproces onontkoombaar is. Door als doel van de wet te formuleren dat het resultaat van een aanbesteding het belangrijkste is, zal in zijn visie een rechter daarop toetsen in plaats van op de procedure. Daar is dan al veel mee gewonnen.

Eerder heeft hij zelf al een proeve van een inkoopwet het licht doen zien. Dat bestond uit welgeteld vier artikelen die niet over het proces gaan.

Reageer op dit artikel