nieuws

Tekort technici vereist flexibiliteit

bouwbreed

Het nijpende tekort aan technici dwingt bouw- en installatiebedrijven flexibeler om te gaan met deze groep werknemers.

Daarvoor waarschuwt Stijn Berden, directeur Techniek bij detacheringsbureau Yacht.Volgens hem hebben hoogopgeleide technici tegenwoordig andere eisen dan vroeger. Bedrijven zullen daarop moeten inspelen willen ze hen binnenhalen en behouden.

“De x- en y-generatie wil werken aan toonaangevende technische projecten”, constateert Berden. “Ze bepalen zelf wel wat goed voor hen is. Het faciliteren van meer keuzevrijheid en het aangaan van telkens nieuw uitdagingen vraagt om maximale flexibiliteit.”

Zelf experimenteert de Randstad-dochter met nieuwe contractvormen en kennispools, waarin technici van bepaalde disciplines zich bij verschillende bedrijven en op verschillende projecten kunnen ontwikkelen.

Berden: “Dit vraagt echter om meer samenwerking tussen bedrijven en ook om regionale clustering van kennis. De angst voor het uitlekken van bedrijfsgeheimen is een veelgehoorde belemmering, die moeten we met zijn allen durven overwinnen. Het is een nieuwe manier van werken waaraan werkgevers zullen moeten wennen.”

Moeten, want het tekort aan hoogopgeleide technici neemt steeds ergere vormen aan. Uit de meest recente analyse van Yacht blijkt dat de vraag naar technisch specialisten in het vierde kwartaal van 2011 met 19 procent is gegroeid. Dit na een stijging in het derde kwartaal van 49 procent.

Installatie

De toenemende vraag betreft vooral engineers voor de energiemarkt en de industrie. Daarnaast zitten ondernemingen in de bouw- en installatiesector nog altijd te springen om werktuigbouwkundigen en elektrotechnici.

“Op dit moment is sprake van een heuse kenniscrisis in Nederland”, concludeert Berden. “Het tekort aan hoogopgeleide technici wordt steeds nijpender. Werkgevers vissen allemaal in dezelfde technische vijver, investeren steeds meer in het vinden van die ene schaarse technicus. Dit leidt tot improductiviteit en is op termijn niet meer te verantwoorden.”

Het tekort wordt volgens Berden veroorzaakt door de vergrijzing, maar vooral door afgenomen interesse onder jongeren in bètaopleidingen. Momenteel kiezen twee van de tien leerlingen voor een technische opleiding. “Dit moeten er minstens vier op de tien zijn wil Nederland op lange termijn haar kennispositie handhaven”, aldus Berden, die vindt dat bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen het tekort aan technici moeten oplossen.

Reageer op dit artikel