nieuws

Start van ontpoldering Noordwaard

bouwbreed Premium

De ontpoldering van de Noordwaard begint deze week bij Werkendam. Daar wordt de Noordwaard-polder doorstroombaar gemaakt.

Het werk is er op gericht de bevolking van Gorinchem bij hoogwater te beschermen. “De Noordwaard zal enkele keren per jaar, vooral in de winter, deels onder water staan”, zo staat in een toelichting van Rijkswaterstaat. “De huidige bewoners en een deel van de agrariërs kunnen in de Noordwaard op terpen blijven wonen.” Ook landbouw blijft mogelijk.

Het gebied meet 4450 hectare. Daarmee is het een van de grootste projecten van Ruimte voor de Rivier. Het werk bestaat uit het verruimen van de Nieuwe Merwede-rivier door het gedeeltelijk afgraven en vernieuwen van dijken.

De herinrichting moet er toe leiden dat bij hoogwater de Nieuwe Merwede via het doorstroomgebied in de Noordwaard sneller naar zee stroomt. Over drie jaar moet het werk klaar zijn. Dan wordt bij Gorinchem een daling van de waterstand met 30 centimeter bereikt. Om dit te bereiken worden bestaande terpen aangepast en twaalf nieuwe terpen aangelegd.

Reageer op dit artikel