nieuws

Onmogelijk akkoord tunnel

bouwbreed

Utrecht had weinig andere opties dan akkoord gaan met openstelling van de A2 landtunnel. Ook al zijn er restpunten omtrent de veiligheid, de wet verbiedt voorwaarden te stellen aan een openstellingsvergunning.

Het was dus ja of nee voor het college van Utrecht. Dinsdag besliste het positief en Rijkswaterstaat wil de 1650 meter lange landtunnel bij Leidsche Rijn nu zo snel mogelijk aansluiten op de A2. Maar hoe lang wacht je daarmee, nu de tunnel al meer dan een jaar ongebruikt ligt te wachten op toestemming. Tot grote ergernis van automobilisten die geen boodschap hebben aan veiligheidsscenario’s en ervan uitgaan dat het Rijk veilige tunnels bouwt.

Bovendien heeft de gemeente een ander belang; zij wil woningen bouwen op de plek van de huidige A2. De tunnel wordt aangelegd om de grootste bouwlocatie van Nederland – Leidsche Rijn – naadloos aan te sluiten op de rest van de stad. Nog zonder uitzicht op een oplossing tekende de gemeente een overeenkomst met het Rijk dat uiterlijk 2013 alle problemen opgelost zouden zijn, omdat dan de eerste woningbouw gepland staat.

Een openstellingsvergunning is het sluitstuk van een tunnelproject. De aanpalende gemeente van de rijksweg waarin de tunnel is opgenomen, moet toestemming voor de opening verlenen. Dit is een van de voorwaarden voor de daadwerkelijke ingebruikname. Het is niet toegestaan voorwaarden aan de vergunning te stellen, zoals bij een bouwvergunning wel kan.

Hoofdinspecteur Otto Stapel van Amsterdam hield vorig jaar een vurig pleidooi om dat wel mogelijk te maken bij openstellingsvergunningen die worden afgegeven onder de nieuwe Tunnelwet. Maar die wet laat nog altijd op zich wachten en in de eerste versies zat die mogelijkheid niet. “Het is nu ja of nee. En bij nee blijft een tunnel dicht, met alle onvrede van dien. Het zou beter zijn voorwaarden te stellen die binnen een redelijke termijn moeten zijn opgelost”, betoogde de hoofdinspecteur in deze krant.

“Het levert een onwerkbare situatie op: de wet stelt nu zwart-wit dat de vergunning moet worden afgegeven of geweigerd.” De koppeling aan de openstellingsvergunning zou een stok achter de deur zijn om restpunten daadwerkelijk op te lossen, want anders kan de gemeente de vergunning weer intrekken en moet de tunnel dicht.

Met betrekking tot de tunnel in de A2 heeft de veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat positief geadviseerd en de gemeente gaat er maar van uit dat het nu goed is. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Dodo (Besix, Dura Vermeer en Cofely) hullen zich in stilzwijgen over de aanpassingen die nog zijn gedaan en in hoeverre de tunnel nu het veiligheidsniveau van de nieuwe standaard nadert. Deze standaard kwam te laat voor het d&c-contract uit 2006.

Roermond stond eerder voor zo’n dilemma bij de A73-tunnels en Amsterdam, Nijverdal en Maastricht volgen nog met hun Tweede Coentunnel, Combitunnel en dubbeldekstunnel A2. De rol van de gemeente is daarbij complex, zij is immers eerste aanspreekpunt bij een calamiteit en moet in dat geval brandweer en andere hulptroepen mobiliseren. Gemeenten moeten zich dus voorbereiden op scenario’s als een brandende vrachtwagen in een tunnel met file. Een verplichting die zij aangaan met het afgeven van de openstellingsvergunning.

Reageer op dit artikel