nieuws

Nieuwe wetten in 2012

bouwbreed

Het Bouwbesluit, de Deltawet en het grootste wegproject van de afgelopen tien jaar staan dit jaar allemaal op de rol. Dit jaar wordt weer een scala aan nieuwe wet- en regelgeving van kracht die invloed heeft op de bouwsector, waaronder de Aanbestedingswet. Cobouw maakte een inventarisatie.

Ook voor ondernemers wijzigt het een en ander en moet meer digitaal. Zo verdwijnt de mogelijkheid voor de papieren aangifte voor ondernemers en wordt het mogelijk de Covog-verklaring via de computer af te handelen. Voor bestelauto’s is het mogelijk om een verklaring aan te vragen waarin wordt verklaard dat met de bestelauto nul kilometer privé wordt gereden. Dat scheelt een hoop papieren rompslomp, want de Belastingdienst gaat standaard van het tegendeel uit en vereiste een volledige rittenregistratie.

Grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst stellen inmiddels BIM en de CO2-ladder verplicht en stellen ook steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Beide opdrachtgevers willen ook prestaties uit het verleden meewegen en werken aan een witte lijst van betrouwbare bouwers. Het meten daarvoor is al begonnen.

Officieel staat 1 juli nog steeds voor het inwerking treden van de nieuwe aanbestedingswet. Het is echter twijfelachtig of die datum wordt gehaald, want de behandeling in het parlement loopt steeds fikse vertraging op. Gemeenten liggen dwars over de status van proportionaliteitsgids, maar het is vrijwel zeker dat de nieuwe uniforme regels voor overheidsaanbesteders dit jaar nog van kracht worden.

Extra geld voor zoetwatervoorzieningen en hoogwaterbescherming is geregeld via de nieuwe Deltawet. Het Deltaprogramma voor dit jaar bevat onder meer de kribverlaging Midden-Waal, versterking van de Delflandse kust en de sluizen bij Lemmer. Op termijn zijn er miljarden nodig om het bijbehorende Deltafonds te vullen.

Belangrijkste nieuwe wetgeving in 2012

1-1 Deltawet van kracht;Crisis- en herstelwet permanent (zou per 1-1-2014 vervallen);Verklaring Goed gedrag bedrijven (Covog) elektronisch aan te vragen;Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto mogelijk;Regeling tot wijziging van tariefregelingen: w.o. gevaarlijke stoffen en tachograafkaarten;Regeling subsidieplafond, extra geld voor geluidmaatregelen;Kleine verbouwingen rijksmonument niet meer vergunningsplichtig;Einde Levensloop- en Spaarloonregeling, komst Vitaliteitsregeling;Maximaal drie tijdelijke contracten voor jongeren tot 27 jaar;30-procentsregeling voor buitenlandse werknemers drastisch ingeperkt;

1-3 Wet melding collectief ontslag sneller van toepassing (datum invoering onzeker);

1-4 Nieuw Bouwbesluit;

1-7 Nieuwe Aanbestedingswet (datum invoering onzeker);

1-9 Op ‘veilige’ snelwegen 130 kilometer per uur;

2-12 Europese drempelbedragen aanbesteden: werken 5 miljoen euro, leveringen/diensten 200.000

Reageer op dit artikel