nieuws

Nederlands-Belgische kreken weer verbonden

bouwbreed

Nederlands-Belgische kreken weer verbonden

De Blokkreek in Zeeland en de Vrouwkenshoekkreek in België worden met elkaar verbonden. Daartoe werken Nederland en België samen.

Dat maakt Waterschap Scheldestromen bekend. De met elkaar verbonden kreken kunnen een rol spelen als opvang bij hoogwater. De Vrouwkenshoekkreek werd tijdens de verdieping van het Leopoldkanaal volgestort met baggerspecie uit het kanaal en wordt weer uitgegraven.

Het kreekherstel gebeurt binnen het project Natuurlijk Water. Dit is gericht op de duurzame ontwikkeling van waterhuishoudkundige systemen. Hiervoor is vier miljoen euro beschikbaar. Hiervan wordt anderhalf miljoen euro betaald door de Europese Gemeenschap, vanuit het Interregprogramma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland.

De kosten van het verbinden van de Blokkreek en de Vrouwkenshoekkreek bedragen 500.000 euro. Verder staan op het programma onder meer herinrichting van de Oostpolderkreek en het herstel en ecologisch beheer van bloemrijke dijken.

Reageer op dit artikel