nieuws

Meer woningen nodig in provincie Noord-Brabant

bouwbreed

De bevolkingsgroei in Brabant ligt hoger dan eerder werd verwacht. Daardoor zijn ook meer woningen nodig, blijkt uit de jongste bevolkings- en woningbehoefteprog­nose.

De nieuwste verwachtingen leiden ertoe dat naar schatting in Brabant in 2040 een kleine 1,2 miljoen woningen staan, 160.000 meer dan in 2011. “Een groot deel van deze groei, zo’n 130.000 woningen, moet voor 2025 gerealiseerd worden”, aldus gedeputeerde Yves de Boer.

Dit is een gevolg van de groei van de bevolking die toeneemt van 2,5 miljoen nu naar 2,6 miljoen rond 2035. Dat is meer dan in de vorige prognose werd verondersteld. De verklaring is vooral de langere levensduur van de inwoners en een vestigingsoverschot van buitenlanders.

De Boer noemt het huisvesten van het groeiend aantal huishoudens een forse opgave. Wel zal rekening gehouden moeten worden met een goede regionale afstemming waar de woningen moeten komen. Ook moet rekening worden gehouden met vraag en aanbod. Door de groeiende vergrijzing zal er meer vraag naar zorgwoningen komen.

Reageer op dit artikel