nieuws

‘Maak Nederland toonaangevend op het gebied van waterbeheer’

bouwbreed

Nederland moet internationaal een leidende positie gaan bekleden op het gebied van waterbeheer. In dat kader moet de samenwerking met een vijftiental ontwikkelingslanden sterk worden opgeschroefd.

Het gaat onder meer om Indonesië, Egypte en Vietnam. Dat betoogde staatssecretaris Ben Knapen (buitenlandse zaken) maandag tijdens de bijeenkomst Water voor Ontwikkeling, die in Delft werd gehouden. Om het doel te bereiken wordt een fors bedrag uitgetrokken voor het waterprogramma binnen ontwikkelingssamenwerking Het geld dat hiervoor beschikbaar komt groeit tussen 2011 en 2015 van 156 miljoen euro naar 245 miljoen euro. Bij de uitvoering van het zogeheten Water OS-programma werken de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu samen. Ook kondigde de bewindsman verregaande samenwerking aan met het bedrijfsleven. Hij zei dat zijn ministerie de rol van makelaar wil gaan vervullen waar het gaat om het tot stand brengen van samenwerking tussen onder meer overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Verder kondigde de staatssecretaris de oprichting aan van een zogeheten Young Expert Program dat er op is gericht jonge mensen de gelegenheid te geven ervaring op te doen in ontwikkelingslanden op het gebied van waterbeheer. “De eerste lichting moet dit voorjaar van start gaan. Zij moeten uitgroeien tot schakels tussen de overheid en het bedrijfsleven.” Het programma kost zo’n vijf miljoen euro per jaar.

De bewindsman heeft zijn voornemens schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. In die brief benadrukt hij onder meer het belang van samenwerking tussen de overheid en kennisinstellingen en private partijen. Ook kondigt hij daarin de oprichting aan van een zogeheten PPP-faciliteit. Deze is gericht op waterprojecten die duurzame armoedebestrijding tot resultaat moeten hebben. De regering trekt hiervoor 150 miljoen euro uit.

Veel inspanning

Vanuit het bedrijfsleven werd gematigd positief gereageerd op de plannen van de staatssecretaris. Menno Holterman, voorzitter van de Stuurgroep Watertechnologie van het Netherlands Waterpartnership, zei de ontwikkelingen toe te juichen. Tegelijkertijd stelde hij vast dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven moet worden opgebouwd, een proces dat veel inspanning vereist. Dat komt in het bijzonder omdat het actief betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking vooralsnog niet sterk op gang is gekomen.

Reageer op dit artikel