nieuws

Koolmonoxide Huizen in nevelen gehuld

bouwbreed

Voor de bouw- en installatiebranche is het van belang te weten wat zich heeft voorgedaan in Huizen. De feiten van het ongeluk, waarbij op 5 januari twee meisjes om het leven kwamen in een badkamer, zijn nu nog in nevelen gehuld. Het zou goed zijn het onderzoeksrapport openbaar te maken.

De politie deed na het ongeluk onderzoek en kwam snel met een verklaring: door de harde wind is koolmonoxide, geproduceerd door een gasgeiser, in de badkamer terechtgekomen. In een persbericht staat de conclusie dat sprake zou zijn van een noodlottig ongeval door een samenloop van natuurlijke factoren. Case closed.

Dat bevreemdde onder meer Hella Rijpkema, manager van de afdeling Veiligheid Gasinstallaties van Kiwa Gas Technology uit Apeldoorn. Zij stelde in Cobouwdat het ongeluk niet alleen door de harde wind kan zijn veroorzaakt en vindt dat meer uitgebreid onderzoek moet worden gedaan.

Ook gemeenteraadslid Gerrit Pas van GroenLinks in Huizen vindt de informatie te beperkt. “Wat me verbaast, is dat er de volgende dag al een verklaring kwam. Meestal duurt een onderzoek veel langer”, aldus Pas.

De organisatie van ondernemers in de installatiebranche Uneto-VNI vindt dat het onderzoeksrapport moet worden verstrekt aan de normcommissie van NEN die zich bezighoudt met gasvoorschriften. Uneto-VNI verbindt aan het ongeluk een pleidooi voor een verplichte jaarlijkse keuring en het uitfaseren van open gastoestellen. Dat is merkwaardig, want de organisatie weet desgevraagd niet of een ongekeurde, open geiser de oorzaak is. “We hebben het onderzoek niet, weten niet wat feitelijk is gebeurd”, aldus voorlichter Dick Reijman.

Op vragen van de media over de bouw- en installatietechnische situatie en de feitelijke toedracht geven de korpsbeheerder van de politie Gooi- en Vechtstreek, burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum en de beleidsverantwoordelijke burgemeester Fons Hertog van Huizen, geen antwoord.

Hoe is de koolmonoxide ontstaan? Waarom is de geiser niet uitgegaan? Wat is er bouw- en installatietechnisch misgegaan in Huizen? De feiten van het ongeluk zijn nu nog in nevelen gehuld. Vanwege het belang voor de bouw- en installatiebranche en de burgers zou de overheid er goed aan doen het onderzoeksrapport openbaar te maken.

Reageer op dit artikel