nieuws

Kamervragen over luchtvervuiling A2-tunnel Maastricht

bouwbreed

SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen vreest ernstige luchtvervuiling rond de toekomstige tunnelmonden van de A2-stadstraverse in Maastricht. Dit omdat de lucht uit de 2300 meter lange tunnel niet gezuiverd wordt.

Daardoor komen zware concentraties fijnstof en NOx vrij op plekken waar veel mensen wonen en kinderen naar school gaan, aldus Jansen. Ook tijdens de bouw worden volgens lokale actiegroepen afspraken geschonden. Er zou sprake zijn van stofoverlast, overschrijding van fijnstofnormen en het onvoldoende nakomen van gemaakte afspraken met bouwconsortium Avenue-2. Jansen wil van minister Schultz (infrastructuur) weten welke mogelijkheden Rijkswaterstaat heeft om afspraken af te dwingen. In Haccourt (Luik) is momenteel de derde grootste multimodale weg- en waterterminal van Europa in aanbouw. Het kamerlid vreest dat vrachtwagens naar en van deze terminal met bestemming Duitsland niet een rechtstreekse weg daarheen zullen kiezen, maar omrijden via de A2 door Maastricht om op die manier de Duitse tol te ontlopen.

Reageer op dit artikel