nieuws

‘Geen harde klappen bij Bouwkunde’

bouwbreed Premium

Renske Overman (38) is coördinator marketing en public relations bij de Academie voor Bouw en Infra van Avans Hogeschool in Tilburg en Den Bosch. Op haar agenda staan onder andere de voorbereidingen voor de open dag voor nieuwe studenten op 11 februari.

“Met de organisatie van open dagen voor studenten starten we vier weken tevoren. Dat is een intensieve periode waarin ik mij bezig houd met vraagstukken als: hoe zorgen we dat scholieren de juiste keuze maken, geven we de juiste voorlichting, schetsen we het juiste beroepsbeeld? Daarnaast moeten we operationele zaken regelen als het inzetten van studenten en docenten en het bestellen van materialen en brochures.

Ook wij maken ons zorgen om de situatie in de bouw. Toch merken we tot nu toe weinig van teruglopende belangstelling voor bouwgerichte opleidingen. Het zijn vooral ouders die vragen hebben over het carrièreperspectief en hoe snel hun kind een baan zal kunnen vinden. Vorig jaar leek het wat minder voor Bouwkunde, maar uiteindelijk hadden we juist méér studenten dan het voorgaande jaar. Een kleine teruggang hadden we wel bij Bouwmanagement en Vastgoed en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Harde klappen hebben we bij de opleiding Bouwkunde niet gehad maar we verwachten ook geen groei.

Het aantal bezoekers van de open dagen blijft stabiel. De eerste open dag in november trok 500 bezoekers, dat is vergelijkbaar met 2010. Dit jaar hebben we voor het eerst een open dag op zaterdag in februari, het is even afwachten hoe dat uitpakt. De ervaring leert dat veel belangstellenden zich pas op het laatste moment aanmelden. Naar schatting komen er op beide locaties zo’n 300 potentiële studenten. Of zich dat vertaalt in een gelijkblijvend aantal studenten moet nog blijken. De verwachte instroom ligt op 275 studenten voltijd en 20 duaal. Dat kunnen er meer worden. Maar Avans focust niet op kwantiteit. We willen uitval zoveel mogelijk beperken. We werken toe naar een persoonlijk advies. Voor Bouwkunde gaan we nu intakegesprekken invoeren. Zo kunnen we bepalen of de studie wel of niet past bij een student.”

Reageer op dit artikel