nieuws

Friesland helpt huiseigenaren met aanpak paalrot

bouwbreed

-De provincie Friesland heeft een regeling funderingsherstel getroffen. Huiseigenaren kunnen een lening krijgen met een rente van 2 procent om de paalrot-problemen aan te pakken.

De provincie stelt wel de nodige voorwaarden aan het verkrijgen van de lening. Zo moet de woning voor 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning maximaal 236.607 euro zijn.

Het gaat om woningen die gefundeerd zijn op houten palen. Normaal gesproken behoren die minstens 10 centimeter onder water te staan om te voorkomen dat ze door zuurstof gaan rotten. Als dat door grondwaterverlaging niet meer het geval is, dan kunnen er problemen optreden. Na zo’n 10 tot 20 jaar heeft het funderingshout zijn dragende functie verloren.

De provincie wijst eigenaren van woningen die op houten palen staan, er op dat een visuele inspectie al een indruk geeft of er problemen zijn. Scheefstand van de woning, scheve vloeren en ramen en deuren die vervormen en klemmen duiden daarop.

Daarop kan een deskundigenonderzoek plaatsvinden dat moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van paalrot. Dat onderzoek is voor rekening van de huiseigenaar. Mocht het tot daadwerkelijk aanpak komen, dan kunnen die kosten wel meegefinancierd worden.

Reageer op dit artikel