nieuws

‘Europese aanbestedingsregels belemmeren initiatieven’

bouwbreed

‘Europese aanbestedingsregels belemmeren initiatieven’

Het meeste geld uit het MIRT komt pas na 2020 beschikbaar. Regionale overheden die voor die tijd nog iets willen, moeten op zoek gaan naar creatieve oplossingen.

Marktcombinatie De Verbinding – bestaande uit Age Vermeer (directeur Dura Vermeer divisie infra), Piet Brandjes (APPM) en Boris Hocks (Posad Spatial Strategies) – heeft in december 2011 de regio een concreet aanbod gedaan voor de realisatie van de verbindingsweg tussen de A8 en A9. De marktcombinatie ontwikkelde daarom een alternatief dat binnen het beschikbare budget van 110 miljoen euro kan worden gerealiseerd.

Om de A8-A9 te financieren, hebben de regionale overheden samen 110 miljoen gereserveerd. Aan het Rijk is een aanvullende bijdrage gevraagd van circa 50 miljoen euro. Het Rijk heeft de beslissing uitgesteld tot 2020, maar volgens de marktcombinatie is het nu tijd voor daden.

De marktcombinatie ontwikkelde daarom een alternatief dat binnen het beschikbare budget van 110 miljoen euro kan worden gerealiseerd. “Maar wat we nog steeds zien is dat eigen initiatieven (unsolicited proposals) zelden worden beloond met een opdracht. Grootste belemmering is de Europese aanbestedingsregelgeving”, schrijven Brandjes, Hocks en Vermeer donderdag in Dagblad Cobouw. “De sector komt alleen uit deze impasse met een onconventionele aanpak, met initiatief en durf. Dat geldt voor de markt maar ook voor de overheid. Wij roepen opdrachtgevers op om mee te doen en de weg vrij te maken voor het belonen van eigen initiatieven.” Marktcombinatie De Verbinding stelt voor een pilotperiode te starten van drie tot vijf jaar, waarin een aantal projecten op basis van unsolicited proposals wordt opgedragen.

Reageer op dit artikel