nieuws

Dijk bij Woltersum krijgt kleilaag

bouwbreed

De dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum wordt over een lengte van 600 meter verstevigd met een 1,5 meter dikke kleilaag.

De erosiebestendige en weinig waterdoorlatende laag klei wordt achter de damwand aangelegd en reikt tot aan de kruin van de kade. Deze methode wordt ook vaak bij zeedijken toegepast. Waarschijnlijk begint aannemer GMB uit Ridderkerk volgende week met het aanbrengen van de klei. Die is afkomstig uit de Eemshaven en wordt via Appingedam naar Woltersum vervoerd. De werkzaamheden gaan waarschijnlijk zo’n vier weken duren.

De kleilaag is een tijdelijke oplossing. Voor 1 oktober dit jaar moet de dijk definitief zijn verstevigd. Hoe dat precies moet gebeuren, wordt nog onderzocht. Mogelijk wordt op de zwakke plekken een nieuwe damwand geslagen. Ook de rest van de Eemskanaalkade wordt onder de loep genomen.

Piping

Het gebied achter de dijk werd op 6 januari geëvacueerd, omdat werd gevreesd voor een dijkdoorbraak. Door hevige regenval sijpelde er steeds meer water door de kade (kwel). Hierdoor ontstonden kleine pijpjes in de kade (piping), waardoor de kans bestond dat de kade uiteindelijk zou afschuiven. De veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd. Daarom besloot de Veiligheidsregio over te gaan tot evacuatie.

Volgens het waterschap is het gevaar voor een dijkdoorbraak voorlopig geweken. De toestand van de dijklichamen en kades van het Eemskanaal wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden.

De dijk in Woltersum behoort tot een derde van de Nederlandse waterkeringen die niet aan de veiligheidseisen voldoet. Uit eerder onderzoek in 2005 en 2006 bleek dat de situatie nog niet zorgelijk was. Na nieuw onderzoek in 2011 wist waterschap Noorderzijlvest dat de zwakke plek moet worden verstevigd. Hoe het komt dat de waterkering op doorbreken stond, is echter nog niet duidelijk. Het zou wel kunnen dat de voet van de dijk te smal was ten opzichte van de hoogte, aldus woordvoerder Silvia Mosterd. “Daar wordt in elk geval wel onderzoek naar gedaan. Het is op die locatie eenvoudigweg niet mogelijk om een bredere dijk te maken.”

Wanneer het onderzoek is afgerond, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel