nieuws

DHV-consortium adviseert bij duurzame ontwikkeling Vietnamees deltaplan

bouwbreed Premium

Een consortium onder leiding van ingenieursbureau DHV wordt in opdracht van Agentschap NL adviseur bij het deltaplan voor de Mekongdelta in Vietnam. Inbreng komt eveneens van Royal Haskoning, Universiteit Wageningen en Deltares. Ook de Rebel Group en Unesco-IHE zijn van de partij.

De Mekongdelta is met 17 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Tegelijkertijd is het één van de meest productieve landbouwgebieden van Vietnam. De Mekongdelta krijgt echter in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Om tot een duurzame ontwikkeling en behoud van de Mekongdelta te komen is een integrale aanpak nodig die kijkt naar de problematiek van de zware overstromingen, verzilting van landbouwgronden, tijdelijke droogte, onvoldoende irrigatiecapaciteit, en de bedreiging van waardevolle ecosystemen. De intensieve landbouw, stedelijke ontwikkeling en de industrialisatie concurreren bovendien om de beschikbare ruimte. In het Viet Nam – Netherlands Strategic Partnership Arrangement over klimaatadaptatie en watermanagement is afgesproken dat Nederland en Vietnam samenwerken in de ontwikkeling van het Mekong Deltaplan.

Oud-minister Cees Veerman en andere leden van de Nederlandse Deltacommissie 2008 adviseren rechtstreeks de Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung en de Vietnamese projectorganisatie die in het leven is geroepen om het Mekong Deltaplan vorm te geven.

Het Deltaplan beoogt een strategische langetermijnvisie te ontwikkelen (2100) voor de Mekongdelta in Vietnam, een lange termijn Deltaprogramma met een pakket maatregelen voor de korte termijn (2015-2025) en een versterking van de water governance voor de delta.

Samen met Veerman, voormalige leden van de Nederlandse Deltacommissie 2008 en Vietnamese werkgroepen, gaat het DHV-consortium het Deltaplanproces mede vormgeven. Het consortium adviseert daarbij over het watersysteem, landgebruik, scenario-ontwikkeling en water governance. Voorts adviseert de groep over het proces van het ontwikkelen van een Deltaplan.

Winfried Pietersen, projectdirecteur van DHV: “Het belangrijkste is dat de Vietnamezen onze kennis en ervaring benutten om een heldere langetermijnvisie te ontwikkelen die daadwerkelijk richting kan geven aan de duurzame ontwikkeling van de waardevolle Mekongdelta.”

Water Mondiaal

Het project is onderdeel van Water Mondiaal, de paraplu voor de wereldwijde waterinzet vanuit Nederland, gericht op samenwerking van de Nederlandse watersector in Deltalanden waaronder Vietnam. De offerte van het DHV-consortium is beoordeeld op de kwaliteit van het plan van aanpak, voorgesteld team en prijs. Het project wordt gefinancierd door het programma Partners voor Water, uitgevoerd door Agentschap NL. De duur van het project bedraagt 18 maanden en de opdrachtsom bedraagt 750.000 euro.

DHV is in Vietnam bij meerdere projecten betrokken. Daaronder twee grote drinkwaterprojecten en de verbetering van 250 kilometer van de Mekongrivier.

Reageer op dit artikel