nieuws

Denemarken geeft aanbesteden prioriteit

bouwbreed

EU-voorzitter Denemarken wil haast maken met de wijziging van de Europese Aanbestedingsrichtlijn. Dit blijkt uit het programma dat de Deense premier Helle Thorning-Schmidt heeft gepresenteerd.

“Simpeler en flexibeler regels voor openbare aanbestedingen kan beter gebruikt worden als drijvende kracht achter groei in samenhang met bijvoorbeeld groene of innovatieve aanbestedingen. Ze maken het ook makkelijker voor het midden- en kleinbedrijf mee te dingen naar overheidsopdrachten ook over de grenzen heen”, is de gedachte achter het Deense programma.

In samenhang daarmee willen de Denen voortvarend verder gaan met Europese harmonisatie van standaarden en werken aan een effectief standaardisatiesysteem. Ook dat kan leiden tot extra groei.

Zoals te verwachten was, is een so­ciaal Europa voor de Deense voorzitter uitermate belangrijk. Op verschillende fronten wil zij dan ook de positie van werknemers beter beschermen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Dienstenrichtlijn. Vrij verkeer van diensten binnen de EU blijft een groot goed, maar wel met respect voor de rechten van werknemers. Dat wil zeggen dat Denemarken misbruik van de Dienstenrichtlijn wil tegengaan. Hetzelfde geldt voor de Detacheringsrichtlijn. Die richtlijn is werknemers en werkgevers in de bouw al jaren een doorn in het oog omdat die misbruikt wordt om goedkope werknemers in een ander land te laten werken. Denemarken stelt zich voor om veel dwingend voor te schrijven dat gedetacheerde werknemers hetzelfde loon moeten gaan verdienen als gebruikelijk is in het land waar ze werken.

Op het gebied van energiebeleid gaat Denemarken het huidige Europese beleid voortzetten. Dat is streven naar één energiemarkt met bijbehorende robuuste infrastructuur.

Reageer op dit artikel