nieuws

Daling aanbestedingen architecten

bouwbreed

-De vraaguitval begint voor architecten dramatische vormen aan te nemen. Dat blijkt alleen al uit het aantal aanbestedingen dat in 2011 25 procent lager lag dan in 2010.

Veel partijen dingen mee naar weinig opdrachten

Het Steunpunt Architectuuropdrachten heeft in het vierde kwartaal van 2011 40 nieuwe aanbestedingen voor architectuuropdrachten geregistreerd. Dat is aanzienlijk lager dan de 58 die in dezelfde periode van 2010 in de markt werden gezet.

Over het hele jaar 2011 is het aantal aanbestedingen een kwart minder geworden van 214 naar 159. Het Steunpunt signaleert hiermee een trendbreuk. Voor het eerst sinds de invoering van het Besluit aanbestedingen overheid (Bao) is het aantal aanbestedingen afgenomen.

“Blijkbaar kan de verbeterde naleving van de aanbestedingsplicht de enorme vraaguitval onder invloed van de economische malaise niet langer camoufleren. Met name de geroutineerde aanbesteders, rijksoverheid en grote gemeenten, besteedden minder opdrachten aan in 2011”, aldus het Steunpunt.

Het dalende aantal aanbestedingen zet behoorlijk wat druk op de procedures. Veel marktpartijen dingen mee naar weinig opdrachten. Van de 86 aangekondigde architectenselecties in 2011 kent het Steunpunt voor 39 de uitslag. Een gunning kwam in 33 van de aanbestedingen voor, 6 mislukten. De overige aanbestedingsprocedures lopen nog.

De 33 opdrachten werden aan 28 verschillende bureaus gegund. Geen enkel architectebureau kreeg meer dan twee opdrachten.

Transactiekosten

“Het is natuurlijk fantastisch dat de opdrachten over meer bureaus worden gespreid, maar dat heeft ook een keerzijde. Als bureaus een jaar lang deelnemen aan aanbestedingen en er slechts één of hooguit twee weten te winnen, dan is de kans reëel dat de investeringen in de vorm van transactiekosten in geen verhouding staan tot de verworven opdrachten. En dat terwijl de BNA recentelijk nog heeft laten weten dat de transactiekosten toch al veel te hoog zijn”, aldus het Steunpunt.

Proportionaliteit van eisen en criteria, de transactiekosten en de beperkte mededingingskansen voor het midden- en kleinbedrijf en startende architecten blijven nog steeds een probleem. Wat dat betreft vindt het Steunpunt dat de Aanbestedingswet wellicht kan helpen. Maar dan moet die eindelijk wel eens behandeld worden in de Tweede Kamer.

Bovendien hangt het effect ook af van de manier waarop zaken worden geregeld, afdwingen bij wet zoals de bouw wil, of stimuleren via flankerend beleid, zoals de gemeenten willen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels