nieuws

Conceptueel bouwen in tuindorp

bouwbreed Premium

Conceptueel bouwen in tuindorp

Sloop en nieuwbouw of grootschalige renovatie? Die vraag kwam aan de orde nadat de Oranjewijk in Veghel onder de loep was genomen. Vast stond dat de wijk grootschalig op de schop moest. Hoe precies was niet duidelijk. Conceptueel bouwen bood uitkomst.

De Oranjewijk verrees in 1947 naar een ontwerp van architect P.B.A. Tooten. Met zijn 300 woningen is het een voorbeeld van een zogeheten tuindorp. Kenmerkend voor het gebied waren de verouderde huizen. “De woningen waren niet meer van deze tijd”, zegt Ad Stas, directeur van corporatie Woonbelang Veghel, eigenaar van de woningen. “We moesten ingrijpen. En daarmee stonden we voor een enorme klus met een kostenplaatje van zo’n veertig miljoen euro. In Oranjewijk staat tien procent van ons woningbezit.” Daar komt bij dat de wijk van grote cultuurhistorische waarde is. “Dat het gebied niet de status van monument heeft, doet daar niets aan af. Nog los ervan dat de bewoners de wijk zeer waarderen.”

Daarom werd gezocht naar een oplossing waarin de Oranjewijkers zich konden vinden. “Een doorzichtige gang van zaken waarbij de wijkbewoners betrokken waren, was daarom van groot belang.”

Conceptueel bouwen bleek de ideale werkwijze te zijn voor de opknapbeurt van de Oranjewijk, vertelt Pieter Huijbregts die als specialist op dit gebied bij het project betrokken is. Bij deze werkwijze worden verschillende combinaties uitgenodigd een totaalplan te presenteren voor het project. “Zo konden we transparantie koppelen aan een snelle en kwalitatief hoogwaardige aanpak tegen een gunstige prijs.”

Traditionele aannemer

Tien combinaties van aannemers en architecten toonden belangstelling. Hiervan bleven er uiteindelijk vijf over. “Vier met ruime ervaring in conceptueel bouwen”, zegt Stas, “en een traditionele aannemer. Voorwaarde was dat ook hij een plan voor een totaal concept indiende. Conceptueel bouwen is een belangrijke innovatie die we willen uitdragen. Het is belangrijk dat ook partijen die er nu nog niet mee werken, dat in de toekomst wel gaan doen.” Na zes weken werden de plannen gepresenteerd en beoordeeld door zowel de bewoners als de gemeente. Gekozen werd voor het concept dat was ingediend door de combinatie Leenders Architecten en Bouwbedrijf Van de Ven, beiden uit Veghel. Hun idee kwam neer op sloop en nieuwbouw van het grootste deel van de wijk. Waarbij er aanvankelijk vanuit werd gegaan dat zo’n veertig woningen een hoogniveau renovatie zouden krijgen. Later werd besloten ook deze huizen te vervangen door nieuwbouw vanwege de hoge renovatiekosten.

Die werkwijze betekent niet dat het cultuurhistorische karakter van de Oranjewijk aangetast zou worden. In tegendeel, legt Stas uit. De nieuwe wijk, die is omgedoopt tot Oranjekwartier, lijkt sterk op de oude. Dat komt omdat verschillende elementen uit de oorspronkelijke architectuur zijn meegenomen in het plan van Leenders Architecten.

“Dit was dus de partij die geen ervaring had met conceptueel bouwen, maar die door dit project wel op dit pad is gezet”, zegt Stas. “Ze hebben alles op alles gezet om met het juiste ontwerp aan te komen. En dat was ook onze bedoeling. Niet alleen het vernieuwen van de wijk was voor ons belangrijk, maar ook het uitdragen van de werkwijze van conceptueel bouwen.”

De sloop van de wijk is in december begonnen en is nu nog in volle gang. Vermoedelijk kan in april de eerste steen worden gelegd.

Reageer op dit artikel