nieuws

Bouwtaks in kwetsbare gebieden

bouwbreed

Een extra belasting op bouwplannen in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Dat oppert staatssecretaris Joop Atsma (infrastructuur en milieu) in een interview met Cobouw.

Doorbouwen in Almere, de Drechtsteden, het Rivierengebied en de Randstad vindt Atsma op zich geen probleem maar of het verstandig is, waagt hij te betwijfelen. Als daar dijken doorbreken, is vluchten nu al nauwelijks mogelijk. Bouw je door, dan worden de risico’s groter en groter, legt hij uit.

Nieuwe bouwplannen zullen leiden tot de behoefte aan hogere dijken, extra waterbuffers en vluchtroutes. Het Rijk en de waterschappen kunnen de meerkosten daarvan onmogelijk alleen ophoesten, weet Atsma.

De staatssecretaris denkt erover de rekening voor waterveiligheid meer neer te leggen bij ontwikkelaars en uiteindelijk bij de consument. Als zij per se in kwetsbare gebieden willen wonen of bouwen, dan hangt er nu eenmaal een prijskaartje aan: “Als het een bewuste keuze is, terwijl je elders in het land kunt wonen zonder risico’s, dan vind ik dat je die vraag met zijn allen moet durven beantwoorden.”

Mensen die al dicht bij de zee of de rivieren wonen, hoeven niet te vrezen voor zo’n extra waterveiligheidsbijdrage, zegt Atsma.

Met waterschappen denkt het Rijk al jaren na over andere normen voor waterveiligheid. Die zijn vooral nodig in die gebieden, waar de schade het grootst en het aantal slachtoffers het hoogst zal zijn bij een ramp.

De Deltacommissie-Veerman adviseerde in 2008 dat de huidige normen voor dijken overal met een factor tien omhoog moeten. Atsma moet daar vanwege hoge kosten en groot verzet dat er zal ontstaan “niet aan denken”.

Eigenlijk zou Atsma vorig jaar met nieuwe normen komen. “Dat was volstrekt onhaalbaar vanwege de vele indicatoren die een rol spelen”, verklaart de staatssecretaris nu. Hij rekent erop dat het voorstel van de norm in 2013 gereed is, zodat hij in 2014 kan ingaan.

Pagina 5: interview

Reageer op dit artikel